De økonomiske vismænd har i dag lanceret forårsrapporten med en gennemgang af dansk økonomi fra top til tå.

Rapporten bekræfter det billede, som Finansministeriet viste i sidste uge: At den strukturelle beskæftigelse er rekordhøj, og at der er råderum til investeringer.

Det er på tide, at vi pakker krise-retorikken helt væk. Sammen med de nedskæringsreformer, som ofte har været begrundet i økonomisk sortsyn!

Morten Skov Christiansen.

”Jeg er glad for, at vismændene bekræfter det, som vi har peget på længe. Vores arbejdsmarked er i topform, og der er er et råderum til investeringer.

Det er på tide, at vi pakker krise-retorikken helt væk. Sammen med de nedskæringsreformer, som ofte har været begrundet i økonomisk sortsyn,” siger Morten Skov Christiansen.

Prognosen viser desuden, at der er udsigt til en indhentning af reallønstabet og normalisering af inflationen.

”På den helt korte bane skal lønmodtagernes realløn indhentes, og det har fagbevægelsen sikret gode rammer for med OK23. Vismændene bekræfter, at det ikke er i modstrid med at få bugt med inflationen, ” siger Morten Skov Christiansen.

FH-formanden mener, at den nye viden om dansk økonomi bør føre til et kursskifte i reformpolitikken.

”Vi skal finde en ny bundlinje i reformpolitikken. Danmark har store udfordringer, men økonomien og arbejdsudbuddet er ikke en del af dem.

Reformerne skal i stedet sigte mod at sikre flere faglærte til den grønne omstilling og medarbejdere med de rette kompetencer til den offentlige sektor,” siger Morten Skov Christiansen.

Endnu et symptom på skæve regnemodeller

Vismændene gennemgår ministeriernes regneprincipper om selskabsskatten, og rapporten viser, at man formentlig overvurderer gevinsterne ved lavere selskabsskat, ligesom man undervurderer effekten på uligheden.

”Jeg synes, der tegner sig et billede af, at når man går ministeriernes regneregler efter i sømmene, så tipper regnereglerne ofte til en favorisering af reformer, der sænker skatten eller forringer lønmodtagernes rettigheder,” siger Morten Skov Christiansen.

Der har nu været en række analyser, som ofte har peget i retning af en skævhed i regnereglerne

MORTEN SKOV CHRISTIANSEN

Han ønsker en status på vismændenes opgave med netop at granske regneprincipperne, som blev en del af lovgrundlaget i 2021.

”Der har nu været en række analyser, som ofte har peget i retning af en skævhed i regnereglerne.

Derfor vil jeg opfordre såvel vismændene som ministerierne til at gøre status.

Vi er nødt til at vide, om vismændenes gennemgang har ført konkrete forandringer med sig,” afslutter Morten Skov Christiansen.

LÆS RAPPORT: Dansk økonomi, forår 2023

konvergensprogram 2023
konvergensprogram 2023
konvergensprogram 2023
Dagens offentliggørelse af konvergensprogrammet kaster et nyt – og markant mere optimistisk – lys over tilstanden i statskassen. De offentlige finanser er nemlig langt stærkere end hidtil antaget, og derfor er det nu, reformkursen skal indstilles på investeringer i stedet for forringelser, lyder det fra fungerende FH-formand, Morten Skov Christiansen.