Den 8. marts markerede Kvindernes Internationale Kampdag. I den anledning er ugens nyhedsbrev en særudgave, der dykker ned i kvinders vilkår og muligheder på arbejdsmarkedet.

På Kvindernes Internationale Kampdag fejrer vi kvinders sociale, økonomiske, kulturelle og politiske fremskridt. Dagen er samtidig en opfordring til at kæmpe for kvinders ligestilling.

Vi ser på, hvilke EU-tiltag der har styrket kvinders rettigheder og muligheder. Samtidig sætter vi fokus på, at vi er langt fra fuld ligestilling.

EU har banet vejen for kvinders rettigheder

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende ret i Europa. Den går tilbage til Rom-traktaten fra 1957, hvori princippet om lige behandling mellem kønnene blev nedskrevet. Ligestilling har således været centralt for EU siden begyndelsen.

EU har banet vejen for flere af de rettigheder, som kvinder har på dagens arbejdsmarked. Nedenfor følger blot nogle af de tiltag, som EU har vedtaget for at sikre større ligestilling.

Lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi

I 1975 vedtog EU det såkaldte ligelønsdirektiv, der danner grundlaget for, at mænd og kvinder skal have den samme løn for det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Direktivet blev implementeret i Danmark i 1976, der på daværende tidspunkt ikke havde et sådant princip på det danske arbejdsmarked.

Ingen forskelsbehandling mellem mænd og kvinder

Sager ved EU-Domstolen i 1980’erne er samtidig mundet ud i afgørelser, der sikrer omvendt bevisbyrde ved sager om forskelsbehandling over for kvinder.

Også ligebehandlingsdirektivet fra 2006 flytter bevisbyrden til den indklagede, når der foreligger en tilsyneladende forskelsbehandling.

Det betyder, at det er arbejdsgiveren – i stedet for arbejdstageren – der skal bevise en ikke-forskelsbehandling mellem køn.

Det har for eksempel været relevant i forbindelse med graviditet.

Løngennemsigtighed skal sikre håndhævelse af lige løn

Der bliver fortsat arbejdet aktivt for at løfte kvinders vilkår i EU. Et direktiv om løngennemsigtighed og bedre håndhævelse af princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi er på trapperne.

Direktivet skal skabe større løngennemsigtighed og åbenhed omkring lønforskellene mellem kønnene i større virksomheder.

Den større løngennemsigtighed vil komme til at gælde både forud for ansættelser og under ansættelsen.

Direktivet vil f.eks. give den enkelte lønmodtager eller dennes repræsentant en formel ret til at kontrollere, om hun eller han er blevet udsat for ulige løn.

Direktivet afventer en formel vedtagelse, hvilket forventes at ske før sommerferien.

Fakta: Kvindernes internationale kampdag

Fakta: Kvindernes internationale kampdag

Kvindernes Internationale Kampdag kaldes også Den Internationale Kvindedag, og den fejres den 8. marts i Europa og resten af verden.

Dagen har en historie, der strækker sig tilbage til starten af 1900-tallet. På en international kvindekonference i København i 1910 opfordrede den tyske kvinderettighedsaktivist Clara Zetkin til en international kvindedag for at give kvinderne en større stemme. Kvindernes Internationale Kampdag blev markeret for første gang i 1911.

FN fejrede den for første gang i 1975. Siden da har FN været med til at sætte fokus på kvinders rettigheder og muligheder den 8. marts.

Men kvinders vilkår er stadig ringere end mænds…

Selvom EU har været afgørende for at fremme kvinders rettigheder, er der stadig lang vej til fuld ligestilling.

Kvinder har stadig ringere vilkår og muligheder end mænd. På tværs af hele EU tjener kvinder i gennemsnit ca. 13 pct. mindre end mænd i timen.

I Danmark er lønforskellen faktisk en anelse højere. Her tjener kvinderne i gennemsnit ca. 14 pct. mindre end mænd i timen. Det viser en statistik fra Eurostat, der er baseret på tal fra 2021.

En anden statistik fra Eurostat viser, at i Danmark er beskæftigelsen for kvinder i den arbejdsdygtige alder 75,6 pct., mens den er 82,5 pct. for mændene. Her ligger Danmark dog bedre end de fleste andre EU-lande.

I FH kæmper vi for ligestilling mellem mænd og kvinder både nationalt og internationalt. Vi arbejder for et mere ligestillet og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor mænd og kvinder har de samme vilkår.

Tre historisk vigtige kvinder for fagbevægelsen

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag hylder vi arbejderkvindernes kamp for ligestilling med tre portrætter af kvinder, der har spillet en vigtig rolle for fagbevægelsen.

I år hylder vi Edith Olsen, Eva Gredal og Marie Christensen. Ikke fordi de var de første eller de største, men fordi de har spillet en afgørende rolle i at fremme den kvindepolitiske og/eller ligestillingspolitiske dagsorden, dengang de levede og var aktive i arbejderbevægelsen.

Test din viden om ligestilling

Hvor meget ved du om ligestilling? I FH har vi lavet en lille quiz, der kan teste din viden om ligestilling. Test din viden her