Ansatte har ret til at melde sig ind i en fagforening og aktivt arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår, hvilket fx sker ved at arrangere møder og vælge TR på arbejdspladsen. Det skal man kunne gøre uden frygt for at blive chikaneret og fyret af sin arbejdsgiver.

Der er derfor stor tilfredshed i hovedorganisationen FH, der har vundet en vigtig og principiel sag i Arbejdsretten, hvor et medlem af 3F blev fyret efter at have engageret sig i valget af en kollega som tillidsrepræsentant.

Det er uacceptabelt, at de aktive, der organiserer det faglige arbejde, er i skudlinjen, og ender med at blive fyret, fordi de støtter kolleger i at stille op som TR og blive valgt

Morten skov christiansen

Arbejdsgiver – en jysk plastvirksomhed – har udøvet en organisationsfjendtlig handling og skal betale en bod på 100.000 kr. til 3F, fastslår Arbejdsretten.

Opsigelsen af både den fagligt aktive 3F´er og hans kollega, der var nyvalgt TR, blev overleveret med bud på privatadressen få timer efter, at arbejdsgiver blev informeret om valget.

Det er helt usædvanligt procedure for timelønnede ansatte at blive afskediget på den måde og fritstillet samtidig. Endnu mere bemærkelsesværdigt var det, at de dagen forinden fremgik af vagtplanen for den kommende periode, men da arbejdsgiver fik kendskab til TR-valget, blev de to fyret øjeblikkeligt og fritstillet.

Fyringen af TR blev bilagt ved forlig, mens fyringen af den fagligt aktive kollega blev ført i Arbejdsretten og vundet af FH på vegne af 3F.

”Sagen er principiel og vigtig. Arbejdsgiver må ikke afskedige fagligt aktive uden dokumentation for den ordrenedgang, som var arbejdsgivers begrundelse.

Opsigelsen var reelt begrundet i, at medarbejder havde medvirket ved valg af TR, og det er organisationsfjendtlig adfærd i strid med hovedaftalen, hvilket Arbejdsretten helt klart slår fast,” forklarer advokat i FH, Lene Casadepax, der har ført sagen for 3F.

Tæt på delt bevisbyrde efter dom

”Fyringen skyldes, at han som faglig aktiv havde organiseret valget af en kollega som TR. Arbejdsgiver kunne ikke afkræfte denne formodning alene med en forklaring om, at fyringen skyldes økonomi og ordrenedgang.

Det skal underbygges af dokumentation, og det var arbejdsgiver ikke i stand til at fremlægge.

Det kom også arbejdsgiver til skade, at man dagen før fyringen, havde sat vedkommende på vagtplanen – og dermed tydeligt viste, at man havde brug for hans arbejdskraft den kommende tid,” forklarer FH-advokaten.

“Det er en vigtig dom, der viser, at vi bevæger os hen mod en mere delt bevisbyrde ved afskedigelser af fagligt aktive, der kan skyldes organisationsfjendtlig adfærd og dermed brud på hovedaftalen.

Arbejdsgiver kan ikke bare afskedige fagligt aktive medlemmer og sige, at det skyldes dårlig økonomi. De skal kunne dokumentere, at det er tilfældet

Lene Casadepax

Arbejdsgiver kan ikke bare afskedige fagligt aktive medlemmer og sige, at det skyldes dårlig økonomi. De skal kunne dokumentere, at det er tilfældet,” siger advokat i FH, Lene Casadepax.

FH: Stop antifagforeningskultur

FH vil fortsætte med at rejse sager om organisationsfjendtlig handling i strid med hovedaftalen, når virksomheder forfølger både medlemmer og tillidsvalgte, der tør stille op og være fagligt aktive, fastslår næstformand i FH, Morten Skov Christiansen:

”Her har vi endnu en sag, der viser, at virksomheder ikke omkostningsfrit kan fyre og chikanere medarbejdere, der er fagligt aktive. Det er selve fundamentet i den danske mode, at vores medlemmer kan organisere sig, være aktive og støtte valg af TR uden selv at komme i skudlinjen”, siger han.

En sag om en rumænsk arbejder, der blev fyret, fordi han meldte sig ind i 3F, blev også ført for 3F og vundet af FH.

FH-næstformanden frygter, at udenlandske firmaers antifagforeningskultur spreder sig til danske virksomheder. I mange EU-lande er chikane af fagforeningsmedlemmer og tillidsvalgte udbredt.

”Et fagligt aktivt medlem, der engagerer sig og støtter sin TR, har vores fulde støtte. Det er uacceptabelt, at de aktive, der organiserer det faglige arbejde, er i skudlinjen, og ender med at blive fyret, fordi de støtter kolleger i at stille op som TR og blive valgt.

LÆS OGSÅ: Arbejdsretten kan afgøre sager om fleksjobbere

Det er dybt skuffende, at en dansk virksomhed nu – ligesom vi har set udenlandske virksomheder gøre det – går efter fagligt aktive og tillidsvalgte. Derfor er dommen en vigtig sejr for os,” fastslår Morten Skov Christiansen.