Anti-fagforeningsadfærd er udbredt i mange EU-lande, hvor firmaer truer og chikanerer organiserede arbejdere fra både Øst- og Sydeuropa. Den tendens har også bredt sig til Danmark, hvor især udenlandske firmaer kommer hertil og arbejder som underentreprenører.

Hovedorganisationen FH tager problemet dybt alvorligt og har vundet en vigtig, principiel sag for 3F om en fyret rumænsk arbejder, der i Afskedigelsesnævnet har fået tilkendt erstatning på 50.000 kr.

Den italienske virksomhed ID Forte hyrede som underentreprenør rumænere til gipsarbejde på det offentlige byggeri af Odense Universitetshospital.

Det skal ikke kunne betale sig at chikanere og fyre medlemmer af fagforeninger i Danmark, fordi de melder sig i fagforening, er aktive og stiller op til tillidsposter. Det vil vi sætte en stopper for og rejse flere sager om!

MORTEN SKOV

Flere af dem, bl.a. 21-årige Gabriel Stan, meldte sig ind i 3F og blev derefter udsat for forskelsbehandling og chikane. Da Gabriel Stan og en kollega kom ud for en ulykke, blev Gabriel Stan som den eneste fyret, mens kollegaen, der ikke var medlem af 3F, kun fik en mundtlig advarsel.

Ulovligt og moralsk forkasteligt

“Det skal ikke kunne betale sig at chikanere og fyre medlemmer af fagforeninger i Danmark, fordi de melder sig i fagforening, er aktive og stiller op til tillidsposter. Det vil vi sætte en stopper for og rejse flere sager om,” fastslår Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

“Det er en meget vigtig, principiel sejr, at FH for første gang vinder en sag for en udenlandsk arbejdstager i Afskedigelsesnævnet med henvisning til Foreningsfrihedsloven,” forklarer advokat i FH, Lotte Dickow Schmidth, der har ført sagen på vegne af 3F.

De rumænske medlemmer forklarede under sagen, at chikanen og mobningen først begyndte, da arbejdsgiveren fik kendskab til, at de havde meldt sig ind i 3F.

Når udenlandske kolleger har modet til at melde sig ind i en rigtig fagforening og stille op for kollegerne som tillidsvalgt, kan vi ikke acceptere, at de chikaneres og fyres

MORTEN SKOV

ID Forte har tidligere i sagen erkendt at have udøvet organisationsfjendtlig handling mod tre rumænere på grund af medlemskab af 3F.

Forte indgik forlig og betalte en bod på 100.000 kr. til 3F og trak fyringerne tilbage, men chikanen af de ansatte fortsatte. Det kulminerede med fyringen af Gabriel Stan efter en ulykke.

Læs kendelsen

Læs kendelsen

FH har sikret erstatning på 50.000 kr. til 3F’er, der som den eneste blev fyret efter en ulykke. Hans kollega, der også var involveret i ulykken, blev ikke fyret, men fik kun en advarsel.

Læs kendelsen på arbejdsretten.dk

Opråb til alle arbejdsgivere!

“Det her er et opråb til alle arbejdsgivere: Det er både en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel og i strid med Foreningsfrihedsloven, når arbejdsgivere chikanerer, truer og fyrer ansatte, fordi de melder sig ind i en fagforening og vælger tillidsvalgte.

LÆS OGSÅ: Selvstændige dykkere var lønmodtagere

Når udenlandske kolleger har modet til at melde sig ind i en rigtig fagforening og stille op for kollegerne som tillidsvalgt, kan vi ikke acceptere, at de chikaneres og fyres,” fastslår Morten Skov Christiansen.

Han tilføjer, at det er afgørende for udenlandske arbejdstageres retssikkerhed, at de kan indgå ligeværdigt i den danske arbejdsmarkedsmodel. Det forudsætter, at de kan melde sig ind i en fagforening uden at frygte repressalier.

Afskedigelsesnævn: Bevisbyrden er hos arbejdsgiver

Opmanden fastslår på baggrund af vidneforklaringerne, at de rumænske medlemmer af 3F har været udsat for negativ forskelsbehandling, der har sammenhæng med deres indmeldelse i 3F.

Derfor er det virksomhedens bevisbyrde at godtgøre, at opsigelsen af Gabriel Stan hverken helt eller delvist er begrundet i hans medlemskab af 3F. Det er principielt og meget vigtigt, at arbejdsgiver har en del af bevisbyrden, fastslår FH.

Hvis godtgørelsen ikke virker præventivt, så har udenlandske arbejdstagere reelt ingen retssikkerhed i Danmark! En godtgørelse på 50.000 kr. er for lidt i så grov en sag, og vi vil kæmpe for højere godtgørelse i fremtiden, når fagforeningsmedlemmer forfølges,

MORTEN SKOV

Opmanden vurderede ikke, at virksomheden havde bevist, at Gabriel Stan også var blevet opsagt, hvis han ikke havde været medlem af 3F. Opsigelsen var derfor i strid med foreningsfrihedsloven.

Firmaer flygter fra regningen

Firmaet ID Forte lukkede sin danske filial i august og er ikke længere på byggepladsen i Odense. Det er endnu uvist, om ID Forte vil betale erstatningen på 50.000 kroner til Gabriel Stan, men ifølge 3F Byggegruppen, vil man nu indkræve godtgørelsen fra moderselskabet i Italien.

Læs mere om sagen på fagbladet3f.dk

For lille erstatning

Opmanden fastsætter i kendelsen godtgørelsen til 50.000 kr. til den fyrede rumæner, som var involveret i ulykken.  

“Det følger af forarbejderne til foreningsfrihedsloven, at godtgørelsen skal virke præventivt.

LÆS OGSÅ: NEJ TAK til skattesnyd og grov udnyttelse af sårbare!

Men set i lyset af at arbejdsgiver allerede har betalt en bod på 100.000 kr. tidligere i sagen og alligevel har fortsat chikanen og nu kun skal af med 50.000 kr., kan det bekymre, om godtgørelsen har en reel præventiv effekt,” siger Morten Skov Christiansen og fortsætter:

“Hvis godtgørelsen ikke virker præventivt, så har udenlandske arbejdstagere reelt ingen retssikkerhed i Danmark.”

Organisationsfjendtlig adfærd skal stoppe

FH vil nu sammen med medlemsorganisationerne sætte øget fokus på problemet og rejse flere sager i bl.a. Afskedigelsesnævnet om brud på Foreningsfrihedsloven. 

“Vi vil ikke acceptere chikane af fagforeningsmedlemmer og tillidsvalgte, og vi kommer til at føre flere sager mod de arbejdsgivere, der handler i strid med loven og forfølger fagforeningsmedlemmer.

En godtgørelse på 50.000 kr. er for lidt i så grov en sag, og vi vil kæmpe for højere godtgørelse i fremtiden, når fagforeningsmedlemmer forfølges,” fastslår Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

Chikane og mobning af rumænske 3F’ere

Chikane og mobning af rumænske 3F’ere

De rumænske arbejdere ansat i ID Forte satte gipsplader op i forbindelse med et sygehusbyggeri i Odense. De meldte sig ind i 3F, og en af dem blev valgt som tillidsrepræsentant.

På trods af møder mellem 3F og Forte fortsatte virksomheden med at behandle de organiserede rumænere dårligt ved fx at give dem de mest beskidte arbejdsopgaver, isolere dem, udelukke dem fra fælles kørsel i bus til byggepladsen, give dem øgenavne og forsøge på at få dem til selv at sige op. 

Der blev først indgået forlig i sagen, hvorefter virksomheden skulle betale en bod på 100.000 kr. til 3F for organisationsfjendtlig adfærd. Alligevel fortsatte chikanen efterfølgende.