Mandag d. 10. oktober 2022 holdt udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender møde. På dagsordenen var kunstig intelligens og digitale værktøjer som ledelsesværktøjer. På mødet blev det drøftet, hvilke udfordringer og potentielle løsninger der er i forbindelse med at anvende kunstig intelligens som evalueringsværktøj på arbejdspladsen herunder arbejdsløshed og diskrimination.

Baggrunden for drøftelsen var en rapport, som Parlamentet havde fået udarbejdet tidligere på året. Rapporten beskriver bl.a., hvordan disse teknologier allerede anvendes, især inden for rekruttering, personalevurdering, opgavefordeling og disciplinære procedurer.

På mødet blev det understreget, at virksomhederne skal have fokus på mennesket, når de anvender kunstig intelligens. Samtidig var en af anbefalingerne fra rapporten til Kommissionen at revidere eksisterende direktiver, således at medarbejdernes data og arbejdsvilkår ikke kommer i klemme i denne.

Fokus på mennesket er centralt. Teknologier kan ændre arbejdspladser radikalt. Derfor mener FH, at det er vigtigt, at implementeringen af teknologier som fx kunstig intelligens og automatisering kombineres med, at man undersøger og sikrer arbejdsmiljøet og dataetikken ift. både medarbejdere, borgere og kunder. Samtidig skal medarbejderne med helt ind i maskinrummet og være med til at vurdere, om teknologien fører til forringelser af arbejdsmiljøet.