Der er plads til højere løn. Vismændenes efterårsrapport skønner, at lønnen vil indhente reallønstabet med en årlig vækst på hhv. 5,2 pct. og 4,5 pct. i 2023 og 2024.

Samtidig forudsiger vismændene, at inflationen gradvist vil aftage til et niveau på 0,8 pct. i 2024. Dermed er der ikke udsigt til en selvforstærkende løn-pris-spiral.

”Jeg er meget enig i, at økonomien kan bære en lønfremgang, uden at det vil skabe et stort pres på priserne. Reallønnen har lidt et alvorligt knæk, så det er helt naturligt, hvis lønnen indhenter det forsømte,” siger Lizette Risgaard.

For dem, som er så uheldige at miste jobbet, er det meget alvorligt, for dagpengenes værdi er blevet kraftigt udhulet. Det kan vi ikke være bekendt!

LIZETTE RISGAARD

Usikre tider forude

Når det er sagt, så vurderer vismændene, at vi står overfor en gradvis afmatning i økonomien og på arbejdsmarkedet.

Derfor forventes beskæftigelsen at falde efter en tid med solid fremgang. Vismændene forventer på den baggrund også, at ledigheden vil stige, hvilket stiller krav til en bedre dagpengedækning.

”Vi venter også, at beskæftigelsen falder fra det rekordhøje niveau, samtidig med at ledigheden begynder at stige.

Jeg håber, at Vismændene får ret i, at arbejdsløsheden ikke stikker af, så vi får en blød landing. For dem, som er så uheldige at miste jobbet, er det meget alvorligt, for dagpengenes værdi er blevet kraftigt udhulet. Det kan vi ikke være bekendt,” siger Lizette Risgaard.

FH-formanden mener, at politikerne skal gøre alt for at sikre tryghed i en tid, hvor mange mennesker mærker bekymringen for fremtiden.

Lige nu handler det om at skabe tryghed. Og om at have fokus på at fastholde de mange, der i de seneste år har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er nu, vi skal sikre, at døren ikke smækker i for dem

Lizette RISGAARD

”Lige nu handler det om at skabe tryghed. Og om at have fokus på at fastholde de mange, der i de seneste år har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er nu, vi skal sikre, at døren ikke smækker i for dem,” siger Lizette Risgaard.

Plads til både ansvarlig og ambitiøs krisepolitik

Den høje inflation kalder på politisk handling, og i den forbindelse opstiller Vismændene en række principper for krisetiltag.

”Jeg er enig med Vismændene i, at hjælpepakkerne i den nuværende situation bør være finansierede. Af samme grund mener jeg også, at der skal rettes fokus mod en skat på ekstraordinære profitter.

Det vil øge råderummet til nye og nødvendige initiativer, som kan afbøde effekten af den rekordhøje inflation,” siger FH-formanden.