I onsdags holdt Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) plenarforsamling. På mødet blev der blandt andet diskuteret retten til anstændigt arbejde på verdensplan. En af EU’s grundlæggende rettigheder for lønmodtagere er retten til rimelig og lige behandling.

Det er uacceptabelt at anstændigt arbejde stadig ikke er en realitet for millioner af mennesker … Vi har brug for, at EU går foran ved at bruge handelsaftaler til at fremme anstændigt arbejde for at bekæmpe børne- og tvangsarbejde

Heinz werner koller, direktør for ilo's regionale kontor i europa og centralasien

Til plenarforsamlingen blev det understreget, at anstændigt arbejde ikke alene er et spørgsmål om beskæftigelse og social beskyttelse, men også om social dialog med arbejdsmarkedets parter på alle niveauer af globale virksomhedskæder. ØSU glæder sig over, at EU forsætter med at arbejde ambitiøst for at fremme anstændigt arbejde i sine politikker.

ØSU ser især EU’s handelspolitik som et instrument til at fremme overholdelsen af internationale arbejdsstandarder i virksomheder i tredjelande og derved fremme anstændigt arbejde i alle virksomheder og lande.

Til mødet udtalte regional direktør for ILO’s regionale kontor for Europa og Centralasien, Heinz Werner Koller: Det er uacceptabelt at anstændigt arbejde stadig ikke er en realitet for millioner af mennesker… Vi har brug for, at EU går foran ved at bruge handelsaftaler til at fremme anstændigt arbejde for at bekæmpe børne- og tvangsarbejde

Faktaboks

Retten til anstændigt arbejde er blevet et universelt mål. FH har i den forbindelse udarbejdet en faktaboks om ILO’s politiske retningslinjer om anstændigt arbejde.

Vidste du at:

Anstændigt arbejde indebærer muligheder for arbejde, der er produktivt og giver en rimelig indkomst, sikkerhed på arbejdspladsen og social beskyttelse for alle, bedre udsigter til personlig udvikling og social integration, frihed for arbejdere at udtrykke deres bekymringer i forbindelse med arbejde, organisere og deltage i de beslutninger, der påvirker deres liv og lige muligheder for alle både kvinder og mænd.

Anstændigt arbejde og de fire søjler (jobskabelse, social beskyttelse, rettigheder på arbejdspladsen og social dialog) er en integreret del af FN’s verdensmål 2030.

Ifølge ILO er den mest effektive vej ud af fattigdom, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle herunder kvinder og unge.