I en verden, hvor dagsordenen naturligt er sat af pandemi og krig i Europa, er det let at glemme fundamentet for vores velfærdssamfund og robuste økonomi.

I år er det 35 år siden, at fremsynede politikere og arbejdsmarkedets parter aftalte, at det store flertal af lønmodtagere, der dengang kun havde deres folkepension at leve for i deres otium, skulle spare op til pension via kollektive arbejdsmarkedsordninger.

Stort set alle lønmodtagere sparer nu mellem 12 og 16 pct. af deres løn op.

Forfattere

Debatindlægget er forfattet af KENT DAMSGAARD adm. direktør, F&P LIZETTE RISGAARD formand i FH

Det sikrer en økonomisk tryg alderdom.

Samtidig er pensionsformuen på 4.000 mia. kr. en stor del af forklaringen på vores robuste samfundsøkonomi, som trodser både pandemier og andre kriser. Pensionssystemets styrke er præcis lige så stærkt som det ejerskab, arbejdsmarkedets parter og politikerne viser.

Og det er stærkt!

Parterne har aftalt at sende en væsentlig del af danskernes løn ud at arbejde som investeringer i Danmark og udlandet.

Det fremmer vækst, job og også den grønne dagsorden.

Forslagene sikrer, at det definitivt altid kan betale sig at spare op og arbejde, og øger valgfriheden og fleksibiliteten for den enkelte dansker i pensionssystemet.

Lizette RISGAARD og KENT DAMSGAARD

Selv om pensionsselskaberne er gode til at få investeringerne til at yngle, har lønmodtagerne historisk ikke altid fået det tilsvarende løft i deres pensionsøkonomi, fordi offentlige og private ordninger ikke spillede godt nok sammen.

Her sendte politikerne for nogle år siden et stærkt signal ved at løse hovedparten af det såkaldte modregningsproblem: at det ikke kunne betale sig for mange lønmodtagere i årene lige før pensionsalderen at spare op til pension, fordi deres pensionsudbetaling blev kraftigt modregnet i folkepensionen.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget at løse endnu mere af modregningsproblemet, så lønmodtagere ikke rammer partneres eventuelle sociale pensioner, når de tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.

Det er en helt rigtig beslutning.

Servicetjek af pensionssystemet

I starten af maj kom Pensionskommissionen med sit 360 graders servicetjek af pensionssystemet.

Den politiske modtagelse viste, at en række af anbefalingerne vil kræve grundige overvejelser og drøftelser – i særdeleshed spørgsmålet om indeksering af pensionsalderen.

Det har vi selvfølgelig respekt for.

Fagbevægelsen støtter Pensionskommissionens anbefaling af en langsommere stigning i pensionsalderen fra 2045 for at sikre en fortsat folkelig opbakning til pensionssystemet.

Der er også en lang række af anbefalingerne, der oplagt er til gavn for borgerne – og som nyder bred opbakning fra arbejdsgivere, lønmodtagere og pensionsbranchen.

Det er også helt oplagt, at politikerne gør det muligt at sætte ratepension på pause, så arbejdsdygtige seniorer kan vende tilbage i job uden at blive straffet på pengepungen.

Lizette RISGAARD og KENT DAMSGAARD

De bør derfor føres ud i livet, da de styrker og fremtidssikrer pensionssystemet.

Vi tænker især på forslagene om at forøge det ekstra pensionsfradrag og forbedre aldersopsparingen.

Ratepension på pause

Det er også helt oplagt, at politikerne gør det muligt at sætte ratepension på pause, så arbejdsdygtige seniorer kan vende tilbage i job uden at blive straffet på pengepungen.

Forslagene sikrer, at det definitivt altid kan betale sig at spare op og arbejde, og øger valgfriheden og fleksibiliteten for den enkelte dansker i pensionssystemet.

Kommissionen foreslår også en samlet, skarp og selvstændig pensionspolitik i Danmark. Vi har store forventninger til dette forslag om pensionspolitik i “egen ret”, der er ligestillet med finans-, skatte-, social-og arbejdsmarkedspolitik.

Herved kan vi sikre, at det pensionssystem i verdensklasse, vi har skabt gennem de seneste 35 år – gennem kollektive overenskomster, firmapensioner og individuelle indbetalinger – fortsat kan forbedres og styrkes. Vi opfordrer derfor til, at politikerne tager anbefalingerne fra Pensionskommissionen meget seriøst. De må ikke ende i mølposen for hengemte og glemte kommissionsrapporter.