”Jeg er meget glad for at byde Finansforbundet velkommen i vores store faglige fællesskab. Jeg er sikker på, at det bliver en gevinst for alle parter”, siger FH’s formand Lizette Risgaard.

Finansforbundet valgte ved fusionen mellem de to hovedorganisationer LO og FTF at stå udenfor hovedorganisation. Men forbundet og FH har hele tiden holdt kontakten.

Vi kender hinanden og har et tillidsfuldt forhold, så jeg ser frem til, at vores nye medlem kommer til at bidrage med ny energi, viden og kampgejst. Jo flere vi er til at kæmpe for bedre løn- og arbejdsforhold – jo bedre rustet er vi

Lizette Risgaard

”Vi kender hinanden og har et tillidsfuldt forhold, så jeg ser frem til, at vores nye medlem kommer til at bidrage med ny energi, viden og kampgejst. Jo flere vi er til at kæmpe for bedre løn- og arbejdsforhold – jo bedre rustet er vi”, siger Lizette Risgaard.

Allerede strategisk samarbejde

Allerede for et par år siden indledte FH og Finansforbundet et strategisk samarbejde og Finansforbundet besluttede på deres landsmøde den 20. april 2022 at søge om optagelse i FH.

Fakta om Finansforbundet

Finansforbundet har 46.320 arbejdsmarkedsaktive medlemmer pr. 1. januar 2022 og FH-medlemskabet træder i kraft fra dags dato

Finansforbundet har i lighed med de offentligt ansattes forbund under FH ikke overenskomster under DA-FH Hovedaftalen.

De har derimod hovedaftaler og overenskomster med Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Arbejdsgiverforeningen for Fintech.

”I FH er vi er vant til at bidrage og støtte medlemmerne under forhandlinger, selvom deres overenskomst ikke hører under DA/FH-hovedaftalen. Det afgørende er solidariteten på tværs af fag og aftaler”, siger Lizette Risgaard.

Finansforbundet har 46.320 arbejdsmarkedsaktive medlemmer pr. 1. januar 2022 og FH-medlemskabet træder i kraft fra dags dato