Trepartsaftalen, der er indgået mellem bl.a. FH, DA, KL, AC og regeringen, indebærer i alt 16 initiativer, herunder:

  • Højere bøder til arbejdsgiveren i grove tilfælde.
  • Styrket indsats overfor unge – bl.a. mulighed for at udelukke firmaer fra at have lærlinge og elever ved gentagne tilfælde af seksuel chikane.
  • Arbejdsgivernes ansvar for at stille et arbejdsmiljø uden seksuel chikane til rådighed skrives direkte ind i ligebehandlingsloven.

Det hár en pris blot at lade stå til, og det vil de virksomheder, der ikke tager problemet alvorligt, fremover kunne mærke på pengepungen

MAJBRIT BERLAU

Højere godtgørelser til ofre

Aftalen sikrer, at medarbejdere, der udsættes for grov seksuel chikane fremover vil modtage en godtgørelse, der er cirka en tredjedel højere end i dag.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige om højere godtgørelser, da det er med til at understrege, at vi som samfund har nul-tolerance over for seksuel chikane.

Det hár en pris blot at lade stå til, og det vil de virksomheder, der ikke tager problemet alvorligt, fremover kunne mærke på pengepungen”, siger Maibrit Berlau.

Kvindernes internationale kampdag 8. marts

Stop seksuel chikane: Lyt til FH’s online-debat 8. marts

Da seksuel chikane oftest går ud over unge, herunder lærlinge og elever og løst ansatte, vil der fremover samtidig blive lagt vægt på den krænkedes alder, om der er tale om lærlinge, elever eller vikarer.

Samtidig vil det betyde noget for sagens udfald, om der har været et magtforhold mellem en medarbejder og fx en overordnet.

Unge beskyttes bedre

Aftalen betyder også, at virksomheder, der gentagne gange har haft sager om seksuel chikane af lærlinge og elever, kan fratages retten til at oprette lære- og elevpladser.   

”Det betyder, at virksomhederne vil være ekstra på mærkerne for at forhindre, at sager opstår, og det er jo præcis dét, vi gerne vil opnå med aftalen. Vi skal gøre alt for at undgå de ulykkelige sager, hvor ofrene ofte er påvirket i mange år efter overgrebet”, siger Majbrit Berlau. 

Desuden har parterne aftalt at oprette en fasttrack-ordning, der sørger for hurtig behandling af sager, der involverer unge. 

Arbejdsgiveren har ansvaret

I bemærkningerne til det oprindelige forslag til ligebehandlingsloven, fremgik en forpligtelse for arbejdsgiver til at sørge for et chikanefrit arbejdsmiljø. Men først nu med trepartsaftalen bliver denne forpligtelse skrevet direkte ind i ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers ansvar gøres helt tydeligt.

”Det er nu slået fast med syvtommersøm, at arbejdsgiverne har ansvaret for, at medarbejderne ikke udsættes for seksuel chikane. Og det er uanset om chikanen kommer fra en leder, kollega eller en kunde.

Nu gør vi op med det tabu, at nogen oplever skyld og skam, når de udsættes for seksuel chikane. Det er aldrig nogensinde den krænkedes ansvar. Seksuel chikane er udtryk for en syg kultur, der skal stoppes helt på linje med andre overgreb”, siger Majbrit Berlau.

Nu er det op til alle virksomheder at gå i gang med at forebygge samt at lægge planer for, hvad de vil gøre, hvis medarbejdere alligevel – trods regler om det modsatte – bliver chikaneret seksuelt

Majbrit BERLAU

”Nu er det op til alle virksomheder at gå i gang med at forebygge samt at lægge planer for, hvad de vil gøre, hvis medarbejdere alligevel – trods regler om det modsatte – bliver chikaneret seksuelt.”, siger Majbrit Berlau.

På FH’s side har forbundene 3F, Metal, DSR, HK og FOA deltaget i forhandlingerne. 

LÆS AFTALE: Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser

LÆS OGSÅ: Stop seksuel chikane: Lyt til FH’s online-debat 8. marts