Den danske lønstigningstakt i fremstilling var 2,9 pct. i 3. kvartal 2021, mens lønudviklingen blandt Danmarks vigtigste samhandelspartnere var 2,3 pct. Der­med var den danske lønudvikling over den udenlandske i 3. kvartal 2021, jf. tabel 1.

Anm.: Opgjort efter DB07. Den internationale lønudvikling i fremstillingssektoren er baseret på Nationalbankens vægte til det effektive kronekursindeks fra 2014. Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik

Læs hele analysen: Den danske lønudvikling oversteg den udenlandske i 3. kvartal 2021 (PDF)