Hermed FH’s bemærkninger til  ”Bekendtgørelse om ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021 og 2022, og om administration m.v. af puljen.”

Mange jobcentre kender ikke minkpuljen

På nuværende tidspunkt er der allerede en del erfaring hos særligt 3F med minkpuljen. Herfra er det erfaringen, at mange jobcentre ikke har kendskab til minkpuljen og som konsekvens kan medlemmer opleve at blive afvist ved henvendelse til det lokale jobcenter.

3F har medlemmer, som tilhører i alt 40 forskellige jobcentre og melder om erfaringer med, at vejledning og sagsbehandling er markant forskellig.

Behov for central administration af puljen

Derfor skal FH også pege på behov for en central administration af puljen, så der kan sikres en mere ensartet sagsbehandling eksempelvis som ved brug af varslingspuljen.

I informationsmateriale udsendt og opdateret af STAR senest d.21.06.2021 fremgår det at: ”Personen har ret til tilbud om alle typer af uddannelse samt ret til tilbud om kompetencevurderinger og jobsøgningskurser” I pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet af d. 23.03.2021 fremgår det at:

Forslaget giver dem ret til alle typer af uddannelse, uanset om det er offentlige eller private udbydere i Danmark, og at der ikke er noget prisloft for uddannelsen. Retten gælder i resten af 2021.”

Dermed er rammen for denne minkpulje markant mindre restriktiv, hvad angår tilbud end i det ordinære beskæftigelsessystem.

Derfor er der fra FH’s side også en bekymring, når det i lovudkast for bekendtgørelsen (§ 3) henvises til LAB § 90 som retningsgivende for bevilling af tilbud.

Medarbejdere går glip muligheder for omstilling og uddannelse

Når det så tilmed er op til det enkelte jobcenter at bevilge uddannelsestilbuddet, kan det have som konsekvens, at en del medarbejdere ikke får de muligheder for omstilling og uddannelse/kurser, der oprindeligt var hensigten.

FH ser gerne, at rammerne for tilbuddet, som bl.a er beskrevet i Beskæftigelsesministeriets egen pressemeddelelse, præciseres. Herunder at det både omfatter offentlige og private tilbud, og at der ikke er noget prisloft for uddannelsen.