”Vi ser meget frem til, at familierne i fremtiden kan fordele barsel og orlov mere lige end i dag. Det er en ren win-win for både forældre og børn”, siger Majbrit Berlau.

Aftalen, der blev indgået af regeringen, SF, EL, R, V og ALT, ligger tæt op ad den aftale Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening indgik i sensommeren.

”Vi er meget tilfredse med, at de partier, som står bag aftalen, har lyttet til vores ønsker. Det er stærkt, når både Folketinget og arbejdsmarkedets parter sammen ændrer strukturer i samfundet, der rent faktisk fremmer ligestillingen i vores samfund”, siger Majbrit Berlau.

“Arbejdet med at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det er naturligt, at far tager meget mere orlov, end han gør i dag, går nu i gang. Jeg glæder mig til, når det er normalen, at far triller barnevognen ind på byggepladsen, når han skal på barselsbesøg hos kollegerne”.

Total ligedeling efter fødslen

Den nye model for barsel lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødslen, hvor faren og moren hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Før fødslen får mor, sådan som det også er nu, ret til fire ugers barsel.

Ifølge aftalen kan moren sammenlagt maximalt holde 41 ugers orlov (inkl. de fire uger før fødslen), mens faren maximalt kan holde 37 ugers orlov.

De maximale henholdsvis 41 uger og 37 uger opnås ved, at enten faren overfører 13 uger til moren eller, at moren overfører 13 uger til faren.

11 uger øremærkes til hver af forældrene

Begge forældre får dog som nævnt øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres.

Ordningen er en udmøntning af EU’s orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer. Ordningen skal træde i kraft fra 1. august 2022.

Læs aftalen her