Ni a-kasser i er fuld gang med a-kasseforsøget ”mere ansvar til a-kasserne”.

I forsøget overtager a-kasserne al kontakt til opsagte medlemmer, før de evt. bliver arbejdsløse og til arbejdsløse medlemmer i de første tre måneders arbejdsløshed. Hidtil har også jobcentrene stået for en del af indsatsen.

Forsøget med eneansvar til a-kasserne løber frem til udgangen af 2023 og vil blive evalueret. Men allerede nu taler tallene deres tydelige sprog, mener næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst

I 2020 har seks af a-kasserne gennemført næsten 4.000 succesfulde jobformidlinger i de kommuner, der med i forsøget. Det drejer sig om 3F, Metal, BUPL, SL, FOA og HK.

A-kasserne har muskler

Tallene viser, at alle a-kasser permanent bør få hele ansvaret for de ledige i deres første del af arbejdsløshedsperioden, mener Ejner K. Holst.

A-kassernes jobformidling

Antal formidlede jobs i 2020

FOAs A-kasse: 362
Faglig Fælles A-kasse (3F): 2.133
BUPL-A: 179
Metal A-kasse: 825
Socialpædagogernes A-kasse: 36
HK’s A-kasse: 371
I alt: 3.906

”Det her viser, at a-kasserne har muskler og kan levere en konkret jobformidlingsindsats – langt bedre end jobcentrene. Og det er vel at mærke i en tid med nedlukning af arbejdspladser pga. COVID-19 og vanskelige vilkår for beskæftigelsesindsatsen,” siger han.

I forsøget gennemfører seks af a-kasserne direkte jobformidling. Det betyder, at virksomhedernes henvendelser til a-kasserne om jobs til besættelse bliver formidlet med det samme.
A-kasserne matcher arbejdsløse kandidater med jobkravene og sender dem videre til virksomheden, der ansætter. A-kasserne kan også undersøge, om virksomhederne har jobåbninger og forslå kandidater til konkrete jobåbninger.  

De øvrige 3 a-kasser i forsøget vejleder de arbejdsløse om jobsøgning til virksomheder, der efterspørger deres kompetencer.

A-kasser bør stå for de første seks måneder

En jobformidling lykkes, hvis virksomheden ansætter en arbejdsløs, der er formidlet.

De mange jobformidlinger i a-kasseforsøget viser, at indsatsen generelt bør ligge i a-kasserne i den første del af arbejdsløshedsperioden, mener Ejner K. Holst.

”Vi vil gerne udvide perioden til de første seks måneders arbejdsløshed. Jobformidling er det mest konkrete udtryk for god virksomhedskontakt og en jobrettet indsats. Det skal vi have meget mere af, og det kan de faglige a-kasser levere”, siger han.

Læs mere på FH’s tema om a-kasseforsøget