Jeg har med stor interesse fuldt med i Altingets temadebat om en ensartet selskabsskat i EU. Her må jeg især fremhæve Ceveas indlæg med opfordringen til, at der sættes en fod ned overfor aggressiv skatteplanlægning internt i EU.

Læs Ceveas indlæg

Jeg er helt enig i den betragtning. For, når det handler om at planlægge sig ud af at betale skat, så er det faktisk ikke skattelylande uden for EU, der er det største problem, men lande som Irland, Holland og Luxembourg.

EU skal skabe langt større gennemsigtighed i forhold til multinationale virksomheders aktiviteter i det europæiske fællesskab.

Bente Sorgenfrey

De er eksempler på medlemslande, hvis lempelige eller uigennemsigtige skattesystemer er stærkt medvirkende til, at milliarder forsvinder ud af Danmark. Milliarder, der burde ligge i den danske statskasse.

Effektiv minimumssats for selskabsskat

Ifølge Cevea er løsningen blandt andet at indføre en minimumssats for selskabsskat i EU samt en ensartet beskatning af den digitaliserede økonomi i EU.

Det er vi i Fagbevægelsens Hovedorganisation sådan set helt enige i. Vi mener, at Danmark skal arbejde for en effektiv minimumssats for selskabsskat i EU på 20-25 pct., hvilket svarer til det nuværende gennemsnit for medlemslandene i OECD.

Men kampen mod aggressiv skatteplanlægning slutter ikke her. Der skal flere indsatser til. Og her er gennemsigtighed et vigtigt nøgleord. EU skal skabe langt større gennemsigtighed i forhold til multinationale virksomheders aktiviteter i det europæiske fællesskab.

Land for land-rapportering

Det kan bl.a. gøres gennem en ændring af regnskabsdirektivet, som diskuteres netop nu, og hvor krav om offentlig land for land-rapportering er på bordet.

Hvis det indføres, vil skattemyndighederne få både ret og pligt til at udveksle regnskabs- og skatterelaterede oplysninger om virksomheder med de lande, virksomheden har aktiviteter i.

Ved at sikre denne gennemsigtighed om virksomhedernes skatteforhold kan vi på den ene side gøre det lettere for skattemyndighederne at forfølge eventuelle brodne kar. Samtidig vil det være lettere for virksomhederne at gøre rede for deres aktiviteter og ansvarlige skatteadfærd.

God udvikling

Heldigvis er udviklingen mod større gennemsigtighed faktisk allerede i gang i Danmark, hvor gennemsigtighed og en høj skattemoral er kommet højt på dagsordenen i pensionssektoren og flere store danske virksomheder.

Det arbejde bakker vi op om i FH, og derfor afholder vi d. 22 februar et webinar, hvor skatteminister Morten Bødskov, Oxfam Ibis og Pensam deltager i en debat om fair international beskatning.

I debatten sætter vi fokus på det internationale samarbejde omkring fair international beskatning, herunder igangværende internationale forhandlinger, gennemsigtighed, samfundsansvar, ansvarlig skatteadfærd og meget mere.

Webinaret er åbent for alle, der ønsker at deltage, og man kan finde flere oplysninger om tilmelding på FH’s website

Indlæg bragt i Altinget 09.02.21