I disse måneder er forhandlerne for ca. 845.000 ansatte i stat, regioner og kommuner i fuld gang med at forhandle nye overenskomster. (Hvis man regner både fuldtids- og deltidsansatte om til fuldtidsstillinger, kommer tallet ned på ca. 750.000; nogle bruger også dette tal.)

Hvem handler det om?

De offentligt ansatte, der får nye overenskomster den. 1 april, omfatter:

Ca. 200.000 medarbejdere staten – ansat fx hos politiet, forsvaret, Kriminalforsorgen, skat, Folkekirken, ministerier, styrelser mv.

Ca. 145.000 medarbejdere i regionerne – ansat primært på sygehusene. 

Ca. 500.000 medarbejdere i kommunerne – ansat i en lang række borgernære institutioner som fx folkeskoler, daginstitutioner, borgerservice, hjemmepleje, bosteder og plejehjem.

TEMA om OK21

Læs temaet om OK21 og se fx tidslinjen over forhandlingsforløbet, slå op i OK-leksikonet eller få overblik over de vigtigste spillere på banen

Forhandlingsbordet er blevet til en skærm

Normalt er overenskomstforhandlingerne kendetegnet ved, at parterne sidder tæt over for hinanden i mange timer. Det helt nye og særligt udfordrende i år, er at en del af forhandlinger foregår ved en computerskærm i stedet for et forhandlingsbord.

Fx afholdt Forhandlingsfællesskabet (se også Hvem forhandler og hvad forhandler de om) sin præsentation af kravene i december virtuelt på TEAMS. Selve kravspræsentationen (se også tidslinjen i temaet) har en rituel karakter, som ifølge flere af topforhandlerne fungerede fint virtuelt.

Mere udfordrende regner flere af forhandlerne med, at det bliver, når der skal findes løsninger, som kræver mere dialog.

Over 100 overenskomster

De faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere forhandler over 100 overenskomster på det kommunale, regionale og statslige arbejdsmarked. De nye overenskomster træder i kraft den 1. april i år.

Under FAKTA OM OK21 kan du læse mere om fx hvordan kravene udtages, om de offentlige forhandlingsområder, få et historisk blik på det offentlige arbejdsmarked – og meget mere.