Forlængelsen af den allerede eksisterende trepartsaftale om arbejdsfordeling for 2021 har til formål at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked, der stadig er præget af corona krisen.

Aftalen giver mulighed for, at medarbejdere – på de virksomheder, der vælger at anvende ordningen – kan deles om arbejdet. Medarbejderne vil få fuld løn, når de arbejder, og forhøjet dagpengesats resten af tiden.

Læs aftalen

Mere end 7.000 lønmodtagere gør brug af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, og det viser, at ordningen bidrager til at skabe større tryghed blandt mange privatansatte

Lizette Risgaard

Forhøjede dagpenge

”Mere end 7.000 lønmodtagere gør brug af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, og det viser, at ordningen bidrager til at skabe større tryghed blandt mange privatansatte.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen at enes om en forlængelse af ordningen om arbejdsfordeling”, siger Lizette Risgaard.

Aftalen indebærer, at i de uger, hvor medarbejderne er ledige og går på dagpenge, vil de modtage op til, hvad der svarer til 23.000 kr. om måneden. Det svarer til ca. 120 procent af den højeste dagpengesats.  

Ordningen gælder for hele det private arbejdsmarked

Set i lyset af den helt ekstraordinære situation med COVID19, besluttede parterne i august, at arbejdsfordelingsordningen blev indført ved lov.

Hermed blev det sikret, at ordningen blev udbredt til hele det private arbejdsmarked uanset, hvad overenskomster eller lovgivning i forvejen måtte sætte af begrænsninger.

”Normalt er vi jo ikke tilhængere af lovgivning inden for vores område, hvor vi plejer at aftale os til rette mellem parterne. Men i den her helt særlige corona situation kan alle privatansatte blive omfattet af ordningen, hvis virksomheden vælger at benytte sig af den, siger Lizette Risgaard og fortsætter:

”Jeg er derfor også tilfreds med, at overenskomstområder uden bestemmelser om arbejdsfordeling, der forventer at få brug for arbejdsfordeling efter 2021, får mulighed for at finde en model, der kan træde i stedet efter ophøret af den lovbaserede arbejdsfordelingsordning”.