Pensionskommissionen skal bl.a. afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Kommissionen har en vigtig men også svær opgave foran sig. At vi lever længere er en gave men det er også en udfordring, når de ekstra år giver flere år på arbejdsmarkedet. Der er mange, der ikke kan holde til så lange arbejdsliv. Jeg er glad for at Kommissionen skal kigge reglerne efter i sømmene, udtaler Arne Grevsen.

Ud over stigningen i pensionsalderen har Kommissionen har også fået til opgave at se på om reglerne i pensionssystemet kan forenkles.

Arne Grevsen udtaler: Det vil bestemt være godt med et mere enkelt pensionssystem, men det er ikke nogen nem opgave. Udvikling viser, at reglerne er blevet mere indviklet med tiden. Det ville være dejligt, hvis Kommissionen kunne lykkes med at vende det billede.  

Kommissionen skal desuden undersøge om incitamentet til at spare op er godt nok. Arne Grevsen efterlyser en fuld og hel løsning på samspilsproblematikken, så det kan betale sig at spare op til pension for alle.

Den seneste pensionsreform fra 2017-18 har styrket incitamentet til at spare op i den sidste del af arbejdslivet. Men samspilsproblemerne er ikke løst for alle grupper. Der er brug for at komme helt i mål med en løsning på samspilsproblemerne. Det er en vigtig opgave for Kommissionen, siger Arne Grevsen.

Tænketanken påbegynder arbejdet nu og afslutter det i 1. kvartal 2022.

Se Kommission og kommissorium her https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/11/regeringen-udpeger-medlemmer-af-pensionskommissionen/