Folkepension

Murer flytter på mursten

Folkepension: Afskaffelse af modregning vil øge uligheden

De Radikale vil afskaffe modregningen for arbejdsindkomst i folkepensionen. Det er en rigtig dårlig ide. Resultatet ville nemlig blot være, at man deler en masse penge ud til sunde og raske akademikere, som alligevel var fortsat med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Regulering af folkepensionsalderen

Som led i Velfærdsforliget i 2006 blev det vedtaget, at folketinget hvert 5. år skal beslutte at forhøje folkepensionsalderen, afhængig af udviklingen i levetiden. Ifølge udkast til lovforslag er det ensbetydende med, at folkepensionsalderen skal hæves til 69 år i 2035.