Grundlæggende anerkender FH, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Ellers vil der ikke være det fornødne samfundsøkonomiske råderum til at sikre den ønskede velfærd og offentlige service.

Samtidig bør det erkendes, at ikke alle lønmodtagere har helbredet til at fortsætte i beskæftigelse frem til folkepensionsalderen. FH finder det derfor afgørende, at mulighederne for tidlig tilbagetrækning forbedres, så alle får mulighed for en værdig tilbagetrækning. Konkret ønsker FH, at personer, som er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har været der i mange år får ret til at trække sig tilbage med en ny offentlig ydelse nogle år før folkepensionsalderen.

Den nye seniorpension er kommet godt fra start, men det er en ordning rettet mod de lønmodtagere, som har en lille resterende arbejdsevne på op til 15 timer om ugen i deres hidtidige job. Seniorpensionen vil ikke hjælpe dem, der kan arbejde flere timer, men som gør det på trods af helbredsmæssige skavanker og gener.

Det at kunne trække sig tilbage inden helbredet for alvor forringes er en forudsætning for en god seniortilværelse. FH lægger derfor stor vægt på, at der indføres en ny tilbagetrækningsordning baseret på anciennitet på arbejdsmarkedet. Det er helt nødvendigt, da de gentagne forringelser af efterlønsordningen betyder, at efterlønnen efterhånden har udspillet sin rolle.

FH forudsætter samtidig en langt bedre forebyggende og fastholdende indsats, som skal ruste lønmodtagere og virksomheder til en højere pensionsalder. Det gælder både indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, videre- og efteruddannelse – herunder sporskifte samt en god seniorpraksis i virksomhederne. Selvom arbejdsmiljøindsatsen er blevet væsentligt opprioriteret med den politiske aftale fra 2019, så udestår der fortsat væsentlige forbedringer. Endvidere kan det konstateres, at de midler der, som led i Velfærdsaftalen fra 2006, blev afsat til Forebyggelsesfonden desværre ikke er blevet fuldt anvendt. Endelig udestår opfølgning på Seniortænketankens anbefalinger fra efteråret 2019 fx i form af etablering af et Partnerskab, der skal understøtte bedre seniorpolitik på virksomhedsplan.

Læs socialdemokratiets plan for tidlig pension.

FH skal derfor opfordre til, at forhøjelsen af folkepensionsalderen ikke kommer til at stå alene men ledsages af en ny ret til tidlig tilbagetrækning og af tiltag, der forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø og kvalifikationer samt virksomheders fastholdelse af seniormedarbejdere.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at FH ser frem til nedsættelsen af en Kommission, der skal se på problematikken med den fortsatte stigning i folkepensionsalderen og den kobling til levetiden, der følger af Velfærdsforliget fra 2006.