I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har de Radikale krævet, at modregning for arbejdsindkomst i folkepensionen afskaffes.

Lad mig starte med at sige det lige ud – Det er ikke nogen god ide.

Resultatet vil blot være, at samfundet deler en masse penge ud til sunde og raske akademikere, der alligevel fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Vi skal ikke bruge vores fælles midler på at forgylde dem, der allerede har rigeligt.

Arne Grevsen

Selvom flere pensionister lever længere, så er der nemlig stadig stor forskel på, om man har arbejdet bag et hæve-sænkebord på et kontor. Eller om man arbejder på fx en byggeplads med mange tunge løft hver dag. Det slider på skuldre og ryg, eller som fængselsbetjent med stor risiko for at blive slidt psykisk ned.

Akademikere bliver længere i jobbet

Tal for den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i 2019 viser, at personer med en lang videregående uddannelse i gennemsnit trækker sig tilbage, når de er omkring 67½ år. Mens de øvrige grupper trækker sig tilbage ca. 2 år før.

En afskaffelse af modregningen vil derfor især komme de vellønnede akademikere til gavn, uagtet at de allerede er langt foran på point, hvad angår helbred og økonomi.

Derfor skal vi heller ikke bruge vores fælles midler på at forgylde dem, der allerede har rigeligt.

Allerede gode muligheder

Især ikke, når der allerede er gode incitamenter til at blive på arbejdsmarkedet, hvis man ønsker det.

Fradraget for arbejdsindkomst for folkepensionister er blevet hævet fra 60.000 til 122.004 kroner de seneste år. Det betyder alt i alt, at en enlig pensionist kan tjene op til 210.000 kr. om året, inden modregningen rammer pensionstillægget.

Derudover er det blevet muligt helt at udskyde folkepensionen og få mere i folkepension på et senere tidspunkt. Ligesom man i dag kvit og frit kan indkassere en seniorpræmie på 67.000 kroner skattefrit, hvis man udsætter pensionen med to år.

Derfor er der heller ikke nogen grund til at øge uligheden mellem de ældre endnu mere ved at skubbe på med yderligere tiltag.

Indlæg bragt i Altinget 20.11.20