Mange ansatte er igen blevet sendt hjem og arbejde på grund af smittefare. På de offentlige arbejdspladser ser lederne ud til at være godt klædt på til situationen med medarbejdere på hjemmekontor.

En ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) viser således, at lederne i den offentlige sektor har været godt rustet til at gribe de nye digitale muligheder for at klare den ændrede arbejdssituation med hjemmearbejde og onlinemøder.

Undersøgelsen bygger på erfaringer fra coronakrisens start.

Den viser, at hele 90 procent af de offentlige ledere har oplevet at arbejde mere digitalt end før coronakrisen. 73 procent af lederne har under coronakrisen brugt digitale tiltag, som de fremover i højere grad vil bruge i organiseringen af arbejdet.

Næstformand i FH, Bente Sorgenfrey, konstaterer, at coronakrisen har sat strøm til den digitale omstilling.

”Vi kan se, at lederne er glade for de digitale muligheder – og også vil bruge dem, når vi engang er på den anden side af krisen.

På de arbejdspladser, hvor fysisk tilstedeværelse ikke har været nødvendigt, har ledere og medarbejdere med stor succes gjort brug af fx onlinemøder og hjemmearbejde,” siger hun.

Svær balance mellem digitalt og nærværende

Bente Sorgenfrey peger på, at mange års erfaringer har vist, at digitaliseringen både kan være en god tjener – og andre gange en ond herre:

Digitaliseringen rummer en række muligheder og potentialer, som kan være med til at forbedre velfærden i den offentlige sektor og skabe nye og spændende arbejdsopgaver for de offentligt ansatte. Samtidig indebærer digitaliseringen en risiko for mindre nærvær.

Vi skal understøtte lederne, så de kan finde balancen mellem det digitale og nærværende. Det kræver bl.a. kompetenceudvikling og gode ledelsesvilkår som fx et passende ledelsesspænd for alle ledere

Bente Sorgenfrey

Under coronakrisen har 46 procent af lederne ifølge FH’s undersøgelse haft vanskeligt ved at udøve synlig og tilstedeværende ledelse. 45 procent af lederne er uenige i, at coronakrisen har gjort det nemmere at være i kontakt med deres medarbejdere.

Udfordrer nærheden

”At udøve nærværende og tilstedeværende ledelse er en meget vigtig del af det at være leder alle steder i den offentlige sektor.

Ledere på daginstitutioner, i skoler og mange andre steder har oplevet, at den nye digitale hverdag udfordrer deres mulighed for at være nærværende og i kontakt med deres medarbejdere.

Vi skal understøtte lederne, så de kan finde balancen mellem det digitale og nærværende. Det kræver bl.a. kompetenceudvikling og gode ledelsesvilkår som fx et passende ledelsesspænd for alle ledere,” siger Bente Sorgenfrey.