Ifølge kommissionsformanden skal Europa satse på den grønne og digitale omstilling, som en ny vækstmotor. Men som forventet har Kommissionen ikke opgivet planerne om et initiativ om mindsteløn.

Løsningen (på løndumping) er, at vi i Europa i fællesskab fremmer og støtter muligheden for at organisere sig og sikre de kollektive forhandlinger i de lande, hvor det ikke fungerer så godt som i Danmark.

Bente Sorgenfrey

Med henvisning til at løndumping i Europa skal stoppes, foreslog formanden et rammeinitiativ om mindsteløn.

Forkert løsning

Initiativet skal støtte medlemslandene til at sikre, at alle lønmodtagere har adgang til en værdig mindsteløn, enten gennem kollektive aftaler eller gennem lovgivning i henhold til nationale traditioner.

Hun slog fast, at et EU-initiativ skal respektere de nationale forhold, men gav ingen indikationer på, hvordan det skal kunne lade sig gøre i praksis i lande, som fx Danmark og Sverige.

”Der er løndumping i Europa, og det er et kæmpeproblem, at mange arbejdstagere, selv i de lande med en lovfastsat mindsteløn, ikke kan leve af deres løn. Men løsningen er ikke, at EU lovgiver om løn.  Løsningen er, at vi i Europa i fællesskab fremmer og støtter muligheden for at organisere sig og sikre de kollektive forhandlinger i de lande, hvor det ikke fungerer så godt som i Danmark”, siger næstformand i FH, Bente Sorgenfrey.

Sammenhold under corona

I formandens første ”State of the Union”-tale til Europa-Parlamentet blev der gjort status på et år, der blev vendt op og ned som følge af COVID-19-krisen.

Europa har brug for massive investeringer i vækst og beskæftigelsesfremmende grønne projekter, så vi hurtigt kan få gang i hjulene og folk tilbage på arbejdspladserne.

Bente Sorgenfrey

Ifølge formanden viste pandemien imidlertid, at Europa kan stå sammen og udvise solidaritet. Et konkret eksempel er den nye EU-genopretningsplan, hvor der er skabt et solidt fundament for at investere i fremtiden.

Opdateret klimalov

Ifølge von der Leyen skal fremtiden være mere grøn, klimaneutral og digital. Konkret forslog hun en intensivering af EU’s klimamål for 2030 på mindst en 55 pct. reduktion af CO2 i 2030.

Det konkrete forslag til en ny opdateret klimalov og en klimainvesteringsplan bliver præsenteret allerede torsdag den 17. september 2020. Dernæst skal 30 pct. af midlerne i den nye genopretningsfond målrettes den grønne omstilling. Alt lige fra vedvarende energi, cirkulær økonomi og en total renovationsbølge af den europæiske bygningsmasse skal prioriteres.

Digitalisering

Digitaliseringen af vores personlige og arbejdsmæssige liv vil ligeledes være en prioritet for det kommende års arbejde i EU. Især vil fokus være på færdigheder, databeskyttelse og brug af kunstig intelligens.

Kommissionen planlægger desuden et initiativ i 2021, der skal sikre bedre arbejdsvilkår for arbejdstagere på digitale platforme.

”Det er det helt rigtige, at Kommissionen satser på den grønne og digitale omstilling. Europa har brug for massive investeringer i vækst og beskæftigelsesfremmende grønne projekter, så vi hurtigt kan få gang i hjulene og folk tilbage på arbejdspladserne”, siger næstformand i FH Bente Sorgenfrey.

Stærkere samarbejde om migration

I talen til Europa-Parlamentet kom formanden ind på flere områder, herunder behovet for styrke samarbejdet på migrations- og asylområdet og for nye EU-kompetencer på sundhedsområdet. Blandt andet vil Kommissionen den 30. september 2020 fremlægge en større pakke på migrationsområdet, og fredag den 18. september præsenterer Kommissionen en ny anti-racisme strategi.

Endeligt var Ursula von der Leyen særdeles klar, da hun med henvisning til befolkningen i Belarus slog fast, at EU er på deres side, og at det er deres ret at bestemme over deres egen fremtid.

Rettigheder skal styrkes

Formanden var også krystalklar, da hun med skjult henvisning til Polen understregede, at alle former for racisme, der udspringer af race, religion eller seksuel orientering, skal bekæmpes med alle midler. Fx vil Kommissionen allerede i år fremsætte en plan for, hvordan EU kan være med til at styrke rettighederne for LGTBT.

Overordnet var respekten for de grundlæggende retsstatsprincipper, demokrati, medmenneskelig værdighed og solidaritet gennemgående temaer i talen.

Talen i dag er indledningen på en dialog med Europa-Parlamentet og Rådet om udarbejdelse af Kommissionens årlige arbejdsprogram, som bliver offentliggjort den 20. oktober 2020.