Debatten om klimaafgifter er ikke bare kørt af sporet – den holder stille. Og det er ærgerligt. For klimaafgifter er – ligesom investeringer, tilskud, krav og informationskampagner – ét af de redskaber i værktøjskassen, som vi har brug for til at skabe en grøn og retfærdig omstilling.

Klimaafgifter er ét af de redskaber i værktøjskassen, som vi har brug for til at skabe en grøn og retfærdig omstilling.

Lizette Risgaard

På tegnebrættet er afgifter et fristende redskab. De giver incitament til at købe og producere mere klimavenligt. Og de sikrer større klimaeffekt for færre penge – i teorien.

Svære beregninger

Men i praksis er afgifter svære at udvikle og anvende.

Vi mangler fx viden om klimabelastningen fra forskellige produktioner og produkter. Hvis vi tager sådan noget som fødevarer, kan belastningen være forskellig fra gård til gård, afhængigt af bl.a. jordtyper, vejrforhold, og om foderet er fra Åbenrå eller Argentina. Det gør det svært at beregne afgifter.

Vi mangler bedre viden. Så længe vi ikke har det, får vi heller ikke en fælles forståelse af, hvad der er gode løsninger, og bred opbakning til dem.

Lizette Risgaard

Vi mangler også viden om, hvad de bedste løsninger vil være i de enkelte sektorer. Skal afgiften ramme fabrikken i det øjeblik man producerer, eller skal afgiften falde, når man køber produktet? Bør overskuddet fra afgifterne bruges til at kompensere virksomheder, lavtlønnede borgere eller udvikling af grøn teknologi? Er svaret mon det samme for alle sektorer?

Ingen one-size-fits all

Klimaafgifter kan være en del af løsningen i mange sektorer. Især hvis vi kombinerer afgifter med andre værktøjer som fx tilskud, der hjælper erhvervet til at omstille sig. Men der er ingen one-size-fits all.

Uigennemtænkte og ubalancerede klimaafgifter kan rykke job ud af landet og ramme lavtlønnede hårdt på pengepungen. Samtidig kan de i værste fald skade klimaet. Vi hjælper ikke klimaet, hvis vores industri eller landbrug flytter til lande, hvor produktionen er mindre klimaeffektiv. Tværtimod.

Vi mangler bedre viden. Så længe vi ikke har det, får vi heller ikke en fælles forståelse af, hvad der er gode løsninger, og bred opbakning til dem.

Nedsæt ekspertkommission

Derfor kan Folketinget ikke indføre afgifter her og nu. Nej, vi har brug for et seriøst, praktisk og balanceret forarbejde. En ekspertkommission må fx gøre os klogere på, hvordan man konkret designer afgifter, der gavner omstillingen. Og i det arbejde skal det være ufravigelige principper, at afgifterne hverken øger uligheden eller skubber vores produktion, job og udledninger til andre lande. 

Vi opfordrer politikerne til at nedsætte en ekspertkommission. Så kan vi få en oplyst debat, der fører til fornuftige beslutninger i 2022, og afgifter, der lever op til principperne, i 2025.

Lizette Risgaard

For at sige det som det er: At indføre generelle klimaafgifter i dag svarer til at slå katten af tønden med bind for øjnene – i værste fald rammer man sidemanden i stedet for tønden. Og det er ingen jo tjent med.

Derfor opfordrer vi politikerne til at nedsætte en ekspertkommission, der skal komme med konkrete bud på klimaafgifter. Så kan vi få en oplyst debat, der fører til fornuftige beslutninger i 2022, og afgifter, der lever op til principperne, i 2025.

Indlæg bragt i Jyllands Posten 04.06.20