Et nyt klimamål har været længe ventet – og bl.a. den danske regering har siden december sidste år presset på for et 90 pct. reduktionsmål på tværs af EU.

Tidligere på ugen stod det så klart, at Europa-Kommissionen nu præsenterer et nyt klimamål, der betyder, at EU over de næste 16 år frem mod 2040 skal reducere CO2-udledningerne med 90 pct. i forhold til 1990-niveauet.

Europa-Kommissionens pressemeddelelse om det nye klimamål kan læses her

Mens vi i Danmark ofte har fokus på vores nationale 2030-mål, mener FH også, at det er vigtigt at huske at løfte blikket og tænke internationalt.

Derfor er udmeldingen fra Europa-Kommissionen særdeles positivt nyt for den grønne omstilling.

Vi ved også, at højere ambitioner i hele EU ikke blot gavner klimaet direkte, men det vil også mindske risikoen for, at klimatiltag i Danmark forskyder produktion og dermed arbejdspladser til udlandet.

LÆS OGSÅ: Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning

For FH er det vigtigt, at man forsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag alle er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling.

Derfor står FH også bag den europæiske fagbevægelses krav om, at det nye klimamål følges op af lovgivning, der også adresserer de mennesker og arbejdspladser, som omstillingen berører.

Aftale om Net-Zero Industry Act

Ugen i EU bød også på en ny aftale om den grønne Net-Zero Industry Act. Aftalen baner blandt andet vejen for hurtigere godkendelser og investeringer i en stærkere grøn industri i Europa. 

Læs mere

Læs mere

Du kan læse Kommissionens pressemeddelelse om aftalen her:
Net-Zero Industry Act (NZIA) (europa.eu)

Du kan læse Rådets pressemeddelelse om aftalen her:
Net-Zero Industry Act: Council and Parliament strike a deal to boost EU’s green industry – Consilium (europa.eu)

Green Transition together

greentransitiontogether.com