Næsten 25 procent af de lovpligtige arbejdsmiljørepræsentanter på danske virksomhederne er helt eller delvist udpeget af arbejdsgiverne. Det viser den seneste rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljø Agentur.

Dem, der skal repræsentere medarbejderne i arbejdsmiljøspørgsmål, er med andre ord udpeget af ledelsen. Det strider direkte mod dansk lovgivning, som siger, at arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) skal vælges demokratisk blandt medarbejderne.

Medarbejderne skal kunne have tillid til, at arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer dem på bedst mulig vis. I FH vil vi derfor sikre, at loven overholdes

MORTEN SKOV

Morten Skov, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), er overrasket over tallet, som han finder stærkt kritisabelt.

”Medarbejderne skal kunne have tillid til, at arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer dem på bedst mulig vis. I FH vil vi derfor sikre, at loven overholdes. Det kommer vi til at holde hårdt på over for regeringen og arbejdsgiverne, når vi skal trepartsforhandle i foråret”, understreger han.

Valg af AMR

Ansat uden om reglerne

Alice Ulrichsen er én af dem, der har oplevet at blive udpeget til AMR uden om reglerne. Det skete i 2014, da hun blev ansat som bogholder i en østjysk virksomhed med ca. 90 ansatte.

Den forrige bogholder var arbejdsmiljørepræsentant; derfor var det oplagt, at Alice uden videre overtog denne post som en del af jobbet – mente én af virksomhedsejerne. Kurset, som er lovpligtigt for nye arbejdsmiljørepræsentanter, behøvede hun dog ikke at tage – mente hendes nye chef.

Alice Ulrichsen påtog sig AMR-hvervet gennem fem år; hun deltog bl.a. i de faste møder i Arbejdsmiljøudvalget og stod for indberetning af arbejdsskader. Alligevel viste det sig, at hendes arbejdsgiver ikke betragtede hende som en medarbejder med særlig tillidsmandsbeskyttelse.

Beskyttelse af medarbejdere med tillidshverv

Som udgangspunkt skal der være tvingende grunde til at opsige en tillidsvalgt medarbejder. Under opsigelser begrundet i virksomhedens forhold kan TR og AMR kun opsiges som den sidste blandt ligesindede. Det er imidlertid ordlyden i overenskomsten, der konkret vil være afgørende for beskyttelsen.

For i juni 2019 blev hun pludselig fyret uden forvarsel – fritstillet og fulgt til dørs med øjeblikkelig virkning. Begrundelsen hed omstrukturering.

Jeg var først målløs – og så gik jeg til HK

Alice Ulrichsen

Pludselig fyring

”Jeg var først målløs – og så gik jeg til HK. Der talte vi om, at jeg havde været arbejdsmiljørepræsentant og derfor faktisk burde have været særligt beskyttet mod opsigelse,” fortæller Alice UIrichsen.

Før opsigelsen var der blevet ansat to nye medarbejdere i Alice’s afdeling. De to nye blev ansat, uden at andre end ejergruppen vidste det; deres ansættelse blev først blev offentliggjort ugen efter, at Alice var blevet fritstillet.

Sag endte med forlig

Hun har netop indgået forlig i en sag ved en faglig voldgift mod arbejdsgiveren med hjælp fra HK og FH.

FH’s juridiske afdeling har ført flere sager, hvor en arbejdsgiver afviser, at en opsagt medarbejder formelt set har været arbejdsmiljørepræsentant, og dermed har en særlig beskyttelse mod afskedigelse.  Selv om vedkommende rent praktisk har varetaget funktionen – måske endda i årevis.

Som AMR har man som udgangspunkt en særlig beskyttelse mod opsigelse. Tvivlsspørgsmålet i den enkelte sag kan være, hvorvidt man formelt set har været AMR.

Jeppe Wahl-Brink, Advokat i FH

”Som AMR har man som udgangspunkt en særlig beskyttelse mod opsigelse. Tvivlsspørgsmålet i den enkelte sag kan være, hvorvidt man formelt set har været AMR,” siger advokat i FH, Jeppe Wahl-Brink.

Arbejdsgivere må gøre AMR-jobbet attraktivt

Når arbejdsgiverne selv udpeger virksomhedens AMR, lyder begrundelsen af og til, at det er svært at finde folk, der vil stille op til hvervet.

Morten Skov Christiansen medgiver, at det nogle gange kan være svært for arbejdsgiverne at finde en AMR. Men det er og bliver arbejdsgivernes ansvar at få ordningen til at fungere inden for lovens rammer, understreger han.

”Arbejdsgiverne må gøre det mere attraktivt at være AMR. Vi ved, at de mange steder ikke bliver tilbudt den uddannelse, de har krav på. At de ofte mangler tid til arbejdsmiljøarbejdet.

Og at de ikke altid bliver involveret i de relevante forhold, som har med arbejdsmiljø at gøre. Og generelt nyder de ikke nær samme anerkendelse som tillidsrepræsentanterne.

Det er virksomhedernes ansvar at tilbyde den rette efteruddannelse og at sikre, at der er tid nok til arbejde målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet, ” siger Morten Skov.

Han understreger, at arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde er ekstremt vigtigt.

”Arbejdsmiljøet i Danmark går den forkerte vej: fx er andelen af lønmodtagere, der er psykisk overbelastede, steget med alarmerende 17 procent fra 2012 til 2017.

Arbejdsmiljø i EU-lande

Hent hele rapporten fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ”Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 3)”

Skrap lovgivning i Danmark

I de fleste europæiske lande bestemmer arbejdsgiverne i markant højere grad – i Tyskland og Schweiz stort set det hele: I begge lande er ca. 90 procent af AMR’erne udpeget alene af arbejdsgiverne.

Men her er det vigtigt at huske, at de lande har en helt anderledes lovgivning – de har ikke de samme regler om medarbejderdemokrati som Danmark, pointerer Morten Skov.

Han peger på, at vi i Danmark har en væsentlig grund til vores særlige regler: nemlig at vi tror på den Danske Model.

Vi ved, at vi får både bedre arbejdsmiljø og styrker produktiviteten, når medarbejdere, ledelse og arbejdsgivere i det daglige samarbejder demokratisk og konstruktivt om arbejdsmiljøet

Morten Skov

”Vi ved, at vi får både bedre arbejdsmiljø og styrker produktiviteten, når medarbejdere, ledelse og arbejdsgivere i det daglige samarbejder demokratisk og konstruktivt om arbejdsmiljøet,” siger Morten Skov.

Ny pulje til arbejdsmiljørådgivning

FH foreslår at etablere en ny arbejdsmiljørådgivningspulje:

  • Den skal medfinansiere virksomhedernes udgifter til arbejdsmiljørådgivning og hjælpe mindre offentlige og private virksomheder til at omsætte generel viden til konkrete arbejdsmiljøløsninger.
  • Puljen finansieres med 100 mio. kr. af rammen for forårets aftale om ret til seniorpension for nedslidte.
  • Der har tidligere været etableret mindre rådgivningspuljer, hvor midlerne hurtigt er blevet opbrugt. Det viser det klare behov for rådgivning, mener FH.