Kun 44 procent af landets mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) får tilbudt de halvanden dages årlige uddannelse, som ellers blev indført med AMO-reformen helt tilbage i 2010. Det viser to store spørgeskemaundersøgelser foretaget i efteråret 2018af hovedorganisationerne FTF og LO, som nu ved årsskiftet har slået sig sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Morten Skov Christiansen, næstformand i FH, er helt enig:

Undersøgelserne viser, at arbejdsmiljørepræsentanterne savner klarhed og viden om deres rolle og opgaver på arbejdspladsen – men det kan mere uddannelse være med til at rette op på, mener arbejdsmiljørepræsentanterne:46 procent af dem peger på, at mere uddannelse vil styrke deres position som arbejdsmiljørepræsentant.

Manglende tid kommer ind på en førsteplads over de udfordringer, som arbejdsmiljørepræsentanterne selv peger på i forhold til at kunne udføre deres hverv.

”Arbejdsmiljøet går den forkerte vej: andelen af lønmodtagere, der er psykisk overbelastede, er fx steget med alarmerende 17 procent fra 2012 til 2017.

Andelen af muskel-skelet-belastede er steget med 15 procent i samme periode. Og for syvende år i træk er der anmeldt mere end 42.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

Derfor bliver arbejdsmiljørepræsentanternes opgave kun vigtigere i fremtiden. For at de kan levere et godt samarbejde med virksomhederne, kræver det at de har de nødvendige kompetencer og redskaber –og her er uddannelse en hjørnesten”, siger han.

Manglende tid
AMR’erne oplever, at de ikke har tid nok til opgaven. To tredjedele af dem bruger ifølge undersøgelserne kun 1-2 timer om ugen på arbejdsmiljøarbejdet. Det ser ud til at være alt for lidt; i hvert fald brugerhele 78 procent samtidig deres fritid på arbejdsmiljøarbejdet.

AMR – Kampagnen

Den 8. januar lyder startskuddet for FH’s landsdækkende kampagne, Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019. Denne dag samles 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af fag og brancher i Odense Kongrescenter. Her vil de dele deres erfaringer og støtte hinanden i det daglige arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Kampagnen løber i hele 2019.

En AMR skal gennemføre den obligatoriske uddannelse på 22 timer, og det er arbejdsgiveren, der skal sørge for det. Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter, at man er blevet valgt til hvervet

Læs også; Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår – kortlægning
Læs også: Dokumentation; Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer