Dagen i dag, den 28. april, er international arbejdsmiljødag – Workers Memorial Day. Både den europæiske fagbevægelse (EFS) og den internationale fagbevægelse (ITUC) står bag kampagnen.

Hvert år bruger fagbevægelsen verden over dagen til at slå et slag for et bedre arbejdsmiljø – og mindes de alt for mange ofre for arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme.

I år er temaet COVID-19 og arbejdsmiljø med fokus på dem, som arbejder i frontlinjen under coronakrisen.

Vi har et særligt ansvar for de ansatte, der hver dag går på arbejde for at holde samfundet i gang

Morten Skov, næstformand i FH

Alle indbydes til, at I deltage i den danske fagbevægelses kampagne på Facebook og Twitter.

Stigende bekymring blandt medlemmerne

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har en række konkrete anbefalinger til politikere og arbejdsgivere om, hvad der bør gøres for at sikre arbejdsmiljøet under coronakrisen.

Deltag på sociale medier

Send hilsener og billeder på Facebook og Twitter. Brug #støtfrontlinjen og #iwmd20 (står for workers memorial day 2020).

FH’s formand Lizette Risgaard og næstformand Morten Skov sender hilsener på Facebook og Twitter. Alle formænd og næstformænd i forbundene opfordres til at gøre det samme.

Medlemmer opfordres til at poste billeder, som l viser, hvilke foranstaltninger de enkelte arbejdspladser tager for at beskytte medarbejderne under coronakrisen. 

Lønmodtagere, som ikke er i frontlinjen, opfordres til at poste et billede af et lys, et hjerte, en blomst eller lignende som støtte til frontlinjen.

”Vores medlemsorganisationer oplever en stigende bekymring for de ansattes sikkerhed og sundhed. Og en bekymring for at arbejdsgivere ikke påtager sig deres ansvar – som fx at overholde forholdsregler om coronasmitte,” siger Morten Skov, næstformand i FH.

I takt med genåbningen af samfundet bliver arbejdspladsernes indsats mod corona endnu vigtigere, understreger han.

”Der er behov for, at ledere i samarbejde med medarbejderne sikrer, at arbejdspladserne gør alt, hvad de kan, for at minimere risikoen for coronasmitte,” siger Morten Skov.

Nogle arbejdspladser hænger i bremsen

Den ekstra indsats yder de fleste arbejdspladser heldigvis allerede. Men der er også arbejdspladser, som ikke gør nok, pointerer Morten Skov.

”Her skal myndighederne understøtte arbejdet med flere tydelige brancherettede vejledninger, og Arbejdstilsynet skal spille en stærkere rolle,” siger han.

Endelig markerer dagen i morgen også, hvor vigtigt det er anerkende COVID-19 som en arbejdsskade. Det betyder, at lønmodtagere kan få erstatning, hvis de bliver syge pga. smitte på arbejdet.

Morten Skov peger på, at FH i Danmark har været med til at sikre en høj grad af anerkendelse for de grupper, som er udsat for smittefare i. Men anerkendelse af COVID-19 som en arbejdsskade er fortsat et problem i resten af Europa.