En pædagogmedhjælper får efter en principiel dom i Arbejdsretten nu efterbetalt 47.258 kroner af Vesthimmerlands Kommune.

Pædagogmedhjælperen var ved en fejl aldrig blevet indplaceret korrekt i lønsystemet. Afgørelsen slår nu fast, at arbejdsgiveren har pligt til at beregne lønnen korrekt på baggrund af de oplysninger, den ansatte har givet. I den konkrete sag havde medarbejderen således rimelig grund til at forvente, at kommunen levede op til denne pligt.

Stor betydning for lignende sager

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført sagen for FOA mod KL. Chefjurist i FH, Peter Nisbeth, vurderer, at afgørelsen vil få stor betydning for lignende sager om forkert udbetalt løn.

”Arbejdsretten slår fast, at man som lønmodtager ikke skal straffes økonomisk for ikke at opdage, at man er forkert indplaceret i lønsystemet. Sagen viser, at selv offentlige arbejdsgivere kan lave fejl i lønudbetalingen, og at det kan være meget vanskeligt for lønmodtageren at gennemskue. FH anbefaler derfor, at man får tjekket hos sin fagforening, om man får korrekt løn,” siger Peter Nisbeth.

Afgørelsen fastslår, at en medarbejder har ret til at gå ud fra, at den løn, der udbetales fra arbejdsgiver, er korrekt. Så hvis man har modtaget for lidt i løn pga. en fejl fra arbejdsgivers side, uden at opdage fejlen, så har man stadig krav på efterbetaling – og kravet forældes først efter 10 år.

Sagen blev rejst af FOA i 2016 mod pædagogmedhjælperens arbejdsgiver, Vesthimmerlands Kommune. Kommunen havde i en årrække udbetalt en for lav løn pga. en indtastningsfejl. Det betød, at pædagogmedhjælperen ikke automatisk steg i løn i forhold til sin anciennitet, som det ellers var fastsat i overenskomsten.

Arbejdsgiver ville kun betale fem år tilbage

Kommunen, som blev støttet af KL i Arbejdsretten, mente, at den kun skulle efterbetale fem år tilbage i tiden, fra kravet blev rejst. Men fik altså ikke medhold i den kortere forældelsesfrist.