Dagens gode nyhed: Arbejdstilsynet skal have flere ressourcer – hvis det står til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

På et stormøde blandt 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter samlet i Odense Congress Center i dag, sagde ministeren, at der efter hans mening er brug for øgede bevilliger til Arbejdstilsynet (AT).  Det høstede bifald hos den store forsamling af hverdagens arbejdsmiljø-eksperter.

Nok ser ministeren den Arbejdsmiljøaftale, der ventes vedtaget den 20. december i Folketinget, som et vigtigt skridt mod et bedre arbejdsmiljø. Aftalen styrker bl.a. AT med 460 mio. kr. Men det er langtfra nok, mener Peter Hummelgaard.

”Der er brug for, at vi har endnu højere ambitioner på arbejdsmiljøets vegne. Jeg mener, at der er brug for flere ressourcer til Arbejdstilsynet – og arbejdsmiljøindsatsen. Arbejdstilsynet skal have musklerne til at holde virksomhederne i ørerne og til at gøre mere for at forebygge dårligt arbejdsmiljø”, sagde han.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) kan kun tilslutte sig behovet. Som næstformand i FH, Morten Skov Christiansen, konstaterede på stormødet:
”Politikerne har i alt for mange år nedprioriteret arbejdsmiljøet. Nye initiativer har været en mangelvare, og politikerne har skåret ned og ned. Det ikke gælder ikke mindst Arbejdstilsynet”.

Regeringen skal se kritisk på sig selv

Selv om Arbejdsmiljøaftalen medfører tiltrængte forbedringer – så vil regeringen ikke hvile på laurbærrene, lovede Peter Hummelgaard.

”Vi må ikke må tøve med at være vores egen opposition. Vi skal konstant stræbe efter at forbedre vores samfund. Det betyder også, at jeg aldrig kommer til at sige, at arbejdsmiljøet er perfekt. Jeg bliver aldrig færdig med at se på arbejdsmiljøindsatsen – og jeres rolle og muligheder for at gøre en forskel, ” sagde han.

Beskæftigelsesministeren takkede de mange AMR’ere – både de fremmødte og landets øvrige ca. 25.000 AMR’er – for deres vigtige indsats for et bedre arbejdsliv.

”Det er intet mindre end imponerende, at så mange bruger deres tid på at sikre gode forhold for kollegerne. I tager ansvar på jer, for at jeres kolleger ikke bliver syge og nedslidte. Jeres arbejde gør en kæmpe, kæmpe forskel”, sagde han.

I er kollegernes stemme

Også næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov Christiansen, kvitterede for AMR’ernes store indsats:

”I kæmper en daglig kamp for at gøre hverdagen lidt sundere, lidt mere sikker. I lytter til kollegernes problemer. I er kollegernes stemme, når det handler om arbejdsmiljø. I har en vigtig opgave med at få problemerne frem i lyset og bidrage til at finde de gode og smarte løsninger,” sagde han.

Udfordringer det næste årti

Ifølge Morten Skov Christiansen er indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø én af de store opgaver, der skal løftes i det kommende årti. Stress, vold, chikane, mobning fylder mere og mere på landets arbejdspladser.

”Vi skal se mønstrene i de enkelte episoder. Og vi skal evne at løfte tingene fra individuelle problemer til kollektive løsninger. Vi skal arbejde systematisk, vi skal sætte mål, og vi skal handle,” sagde Morten Skov Christiansen.

Han understregede, at det hårde fysiske arbejdsmiljø fortsat også er på dagsordenen.

”Vi skal kæmpe videre. Vi skal bide os fast i bordet. Det næste årti skal markere et nybrud i måden, vi håndterer arbejdsmiljøet på. Vi skal politisk skabe bedre rammer for arbejdsmiljøet og for jer. Det er der behov for”, sagde Morten Skov Christiansen.