Lønmodtagere, der er slidt ned efter et langt arbejdsliv, vil fra den 1. januar 2020 kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med en ny seniorpension. Den nye ordning vil give nogle bedre muligheder for, at lønmodtagere med nedsat arbejdsevne kan få bevilget seniorpension op til seks år før folkepensionsalderen.

Et tæt samspil mellem de udvalgte a-kasser og de socialmedicinske centre vil være en rigtig god løsning for den enkelte

Lizette Risgaard, Formand FH

Seniorpensionen afløser den nuværende seniorførtidspension, som et flertal i Folketinget har besluttet ikke skal placeres hos kommunerne.

Svaret på, hvem der så skal løse opgaven fremadrettet ligger lige for, mener formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard: A-kasserne. Det skriver hun i et åbent brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Nødvendig nærhed til borgerne

”Det vil være helt oplagt, at godkendte A-kasser overtager opgaven med at hjælpe borgere til at få en seniorpension. A-kasserne har de rette kompetencer og den nødvendige infrastruktur til hurtigt at løse opgaven, således at der ikke først skal opbygges endnu et nyt system. Derfor giver vi regeringen og forligspartierne et godt tilbud,” siger Lizette Risgaard.

I FH’s forslag forudsættes det, at udredning af helbred og vurdering af arbejdsevne af borgerne foretages af fagfolk i regionernes socialmedicinske centre.

”Et tæt samspil mellem de udvalgte a-kasser og de socialmedicinske centre vil være en rigtig god løsning for den enkelte,” siger Lizette Risgaard.

Som et yderligere plus vil de udvalgte a-kasser kunne overtage opgaven med kort varsel, dvs. indenfor 2-3 måneder, vurderer Lizette Risgaard i sit brev til beskæftigelsesministeren.

Ny seniorpension

Regeringen har i et lovforslag netop lanceret en ny seniorpension, som træder i kraft den 1. januar 2020. Ifølge forslaget skal ordningen administreres af en central, statslig myndighed i stedet for som i dag af kommunerne.

Men hvordan den nye statslige myndighed mere konkret skal se ud, og hvordan den skal arbejde – det fremgår endnu ikke af lovforslaget. Det fremgår fx ikke, om den skal have lokal forankring og hvilke kompetencer og ressourcer, den skal tilføres.

FH foreslår, at A-kasserne overtager administrationen af den nye ordning.

Nedsat arbejdsevne

For at få seniorpension skal man vurderes til max at kunne arbejde 15 timer/uge.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle arbejdsevnen. Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job. Er man fx murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan man ikke blive henvist til et job i en butik.

Man skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.