Ursula von der Leyen har præsenteret sin nye kommission, der – hvis godkendelsesproceduren går som planlagt – kan begynde deres arbejde den 1. november

Det program Ursula von der Leyen har lagt frem er ambitiøst og indeholder mange gode takter, som vi ser frem til at se realiseret. En ambitiøs klimapolitik og en fair skattepolitik, hvor fx Tech-giganter også skal betale skat – for blot at nævne nogle få.

Margrethe har gjort et stort arbejde med at fremme fair konkurrence og vi er glade for, at den indsats nu kobles med digitaliseringsarbejdet og de vigtige udfordringer med at sikre skattebetaling og beskyttelse af vores følsomme oplysninger.

Bente Sorgenfrey, Næstformand i FH

Tech-giganter skal bidrage til samfundet

I dansk fagbevægelse er der tilfredshed med, at Margrethe Vestager skal stå i spidsen for arbejdet med netop Tech-giganternes bidrag til samfundet og hele den vigtige digitaliseringsdagsorden.

”Margrethe har gjort et stort arbejde med at fremme fair konkurrence og vi er glade for, at den indsats nu kobles med digitaliseringsarbejdet og de vigtige udfordringer med at sikre skattebetaling og beskyttelse af vores følsomme oplysninger.

Jeg synes, Margrethe er den helt rigtige til det arbejde og i FH ser vi frem til at bidrage med gode ideer og indspark på det her område”, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

Varslet oplæg om mindsteløn

Et udspil der ventes med særlig opmærksomhed fra fagbevægelsen er det varslede oplæg til mindsteløn. Det bliver interessant at se, hvordan man i praksis vil gennemføre et forslag, der både hjælper arbejdstagerne i de lande, hvor fagbevægelsen ønsker det og har behov for det – og samtidig værner de nordiske aftalemodeller.

Der var længe rygter om, at svenskeren Ylva Johansson ville blive kommissær for beskæftigelse. I stedet er valget faldet på Nicolas Schmit fra Luxembourg. Lige som Ylva Johansson er Nicolas Schmit tidligere beskæftigelsesminister og socialdemokrat.

”Vi ville selvfølgelig have syntes, det var fantastisk, hvis Ylva Johansson var blevet kommissær for beskæftigelsesområdet. Hun er rundet af en arbejdsmarkedsmodel, der minder om vores – og det havde været en stor fordel, når udspillet om mindsteløn snart kommer på bordet. Men jeg havde nok på fornemmelsen, at det ikke ville gå sådan”, siger Bente Sorgenfrey, der fortsætter:

EU skal levere til gavn for arbejdstagere

”Nu er der selvfølgelig en opgave i at forklare vores måde at se verden på til Nicolas Schmit.

Men når det er sagt, så er Nicolas Schmit på mange måder et godt valg. Han har ofte fremhævet behovet for at EU skal levere til gavn for arbejdstagerne. Det glæder vi os til at bidrage til. Og så er det heller ikke dårligt, at Schmit har været minister i et land, der har mange af de samme udfordringer vi har i Danmark, når det kommer til fx adgang til velfærdsydelser på tværs af grænser”.

”Der er tale om et meget ambitiøst program fra von der Leyens side. Der er lagt op til mange positive udspil – selvom vi naturligt nok spidsede ører en ekstra gang, da vi hørte om udspillet om mindsteløn.

Vi er heller ikke begejstrede for, at Ursula von der Leyen har genoplivet tanken om ”one in one out” – hvor en ny lov på et givet område, skal medføre, at en anden lov droppes. Det er en rigid tilgang til lovgivning, der i hvert fald slet ikke giver mening på fx arbejdsmiljøområdet.

Nu skal den ny kommission formentlig snart i arbejdstøjet – det er vi hele tiden. Og så tager vi fat på at forholde os konstruktivt, kritisk og aktivt til de udspil, der kommer”, slutter Bente Sorgenfrey.

FAGLIGT.EU

EU-sekretariatet er Fagbevægelsens Hovedorganisations kontor i Bruxelles og arbejder med politisk interessevaretagelse i EU

Læs også: Vestager skal stå i spidsen for det digitale Europa (dr.dk)