FagligtEU - Fagbegvægelsens Hovedoragnisation
FAGLIGT.EU

Lønmodtagernes stemme - også uden for DK

EU-sekretariatet er Fagbevægelsens Hovedorganisations kontor i Bruxelles og arbejder med politisk interessevaretagelse i EU

Coronavirus og europæisk fagbevægelse


ETUC indsamler og offentliggør aftaler, som fagbevægelsen i Europa indgår om Corona. Coronavirus har stor betydning for arbejdsmarkedet og mange mister deres job nu. ETUC vil med siden give et overblik, hvor nogle af aftalerne kan tjene til inspiration.

STOP STRESS

Dårlig arbejdsmiljø ødelægger lønmodtagernes EU. 85% af europæiske virksomheder angiver, at det at leve op til lovkravene er en af de væsentligste grunde til at de forebygger problemer med arbejdsmiljøet.
EU bør derfor øge fokus på bedre håndhævelse af reglerne for arbejdsmiljø i medlemsstaterne