FagligtEU - Fagbegvægelsens Hovedoragnisation
FAGLIGT.EU

Lønmodtagernes stemme - også uden for DK

EU-sekretariatet er Fagbevægelsens Hovedorganisations kontor i Bruxelles og arbejder med politisk interessevaretagelse i EU

STOP STRESS

Dårlig arbejdsmiljø ødelægger lønmodtagernes EU. 85% af europæiske virksomheder angiver, at det at leve op til lovkravene er en af de væsentligste grunde til at de forebygger problemer med arbejdsmiljøet.
EU bør derfor øge fokus på bedre håndhævelse af reglerne for arbejdsmiljø i medlemstaterne