Dermed er der opnået enighed om bl.a. arbejdstidsregler, løn og pensionsvilkår, uddannelse og tillidsrepræsentation for det kørende personale i DSB. Der er også forhandlet en tilpasningsaftale for stationspersonalet.

”Vi har kæmpet for fair forhold for vores medlemmer.  Det har ikke været let, begge parter har måttet rykke sig undervejs. Men vi er nået i mål, og nu forestår der en stor opgave med at få orienteret alle vore tillidsrepræsentanter og dermed også medlemmerne ” siger Henrik Horup, Forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund.

”Aftalen sikrer en samlet kollektiv løsning for alle lokomotivførere. Forhandlingerne har været hårde og har taget tid, men det vigtigste er, at vi er kommet til enighed og nu kan se fremad,” siger Søren Max Kristensen, Områdeformand, Lokomotivpersonalets Områdegruppe.

”Lokomotivførerne i S-tog har med aftalen fået en arbejdstidsaftale, der bygger videre på de principper, de kender og hvor de dagligt er med til at levere en S-bane i verdensklasse,” siger Thomas Bryan-Lund, Områdeformand, Lokomotivpersonalets Områdegruppe S-tog.

”Vi har lavet en aftale, der sikrer fair forhold for togførerne”, siger Mikkel Channo Jessen, Områdeformand, Togpersonalets Områdegruppe.

”Vi har haft et hårdt, men samtidig konstruktivt forhandlingsforløb. Det vil jeg gerne takke forhandlerne på medarbejdersiden for. Og det er særdeles tilfredsstillende, at vi nu har fået et sæt aftaler på plads til gavn for vores kunder, vores medarbejdere og til gavn for DSB,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Forhandlingerne er blevet gennemført og afsluttet med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening tæt på processen, som det blev aftalt af parterne den 5. april i år.

”Togdriften og DSB’s virke er kritisk infrastruktur og vigtig for hele Danmark. Derfor er vi glade for, at parterne i fællesskab har fundet en løsning og at vi fra Dansk Arbejdsgiverforening har kunne bidrage positivt til løsningen”, siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

”Resultatet viser, at den danske model virker – og at arbejdsmarkedets parter kan finde de nødvendige løsninger på de udfordringer, der opstår. Jeg ved, at det har været en lang periode med usikkerhed. Forhandlerne har vist stor velvilje, ligesom DSB har været villig til at finde løsninger. Jeg er kun glad for, at FH har kunnet bidrage til, at DSB og medarbejderne er blevet enige om de vilkår, der skal være fremover,” siger Lizette Risgaard, Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Yderligere kommentarer kan fås efter fredag kl.12 hos:

Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup: 61 61 44 05 og DSB Kommunikation: 2468 0000