Antallet af arbejdsløse faldt med 300 fuldtidspersoner fra marts 2019 til april 2019.

Fra februar til marts steg arbejdsløsheden med 500 fuldtidspersoner.

Bruttoarbejdsløsheden er nu på 103.000 fuldtidspersoner, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsprocenten ligger uændret i forhold til december 2018. Målt i antal er arbejdsløsheden faldet over 60.000 siden den seneste top under krisen (midten af 2012).

Faldet i arbejdsløsheden er imidlertid ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år.

Det vil også være tilfældet i de kommende år.

For tal, grafikker, fakta og dokumentation: Læs mere her: “Arbejdsløsheden udvikler sig fladt” (PDF)