Dansk økonomi er i solid fremgang. Der er skabt over 200.000 job siden 2013, og 10 år efter krisen ramte, nåede beskæftigelsen sidste år endelig tilbage på niveauet fra før krisen.

Nu er spørgsmålet, om arbejdsgiverne er villige til at tænke mere langsigtet og ansætte arbejdsløse, der ved første øjekast er længere væk fra at opfylde kravene til stillingerne?

Arbejdsmarkedet nærmer sig normal temperatur

Efter at beskæftigelsen har ligget underdrejet i et helt årti, nærmer arbejdsmarkedet sig nu langt om længe en normaltemperatur. Det er godt nyt.

Med udsigt til en fortsat udvidelse af arbejdsstyrken de kommende år er der også potentiale for yderligere stigninger i beskæftigelsen.

Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH

Alligevel råber arbejdsgiverne konstant op om massiv mangel på arbejdskraft. Det har de gjort i flere år nu, mens antallet af folk i arbejde ufortrødent er fortsat med at stige.

Virksomhederne ville derfor gøre sig selv en stor tjeneste, hvis de lagde sig i selen, for at flere arbejdsløse får foden inden for på arbejdsmarkedet.

Efter en lang kriseperiode har vi nu haft nogle år med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er derfor ikke overraskende, at det ikke længere er helt nemt at skaffe kvalificerede medarbejdere. Men det er ikke ensbetydende med, at der generelt mangler arbejdskraft herhjemme.

3 ud af 4 virksomheder får de medarbejdere de søger

Faktisk viser den mest omfattende undersøgelse, at hovedparten – mere end tre ud af fire – af de virksomheder, der har behov for at rekruttere, får de medarbejdere, de søger. Dømt ud fra udviklingen i lønningerne er der heller ikke noget, der tyder på et generelt pres på arbejdsmarkedet.

Lønvæksten er steget lidt i løbet af opsvinget og ventes at tiltage yderligere. Det er faktisk helt naturligt, at lønstigningerne øges i takt med, at temperaturen på arbejdsmarkedet nærmer sig normalniveau.

Set i lyset af fremgangen i beskæftigelsen, den faldende arbejdsløshed og en stærk konkurrencekraft, er der fortsat tale om en moderat udvikling.

Plads til højere lønvækst

Der er plads til højere lønvækst. Der er en god grund til, at beskæftigelsen har kunne stige så meget, som vi har været vidne til, uden vi løber tør for hænder. Normaltemperaturen på arbejdsmarkedet er nemlig – i modsætning til menneskets – i evig forandring.

Nu, hvor vi nærmer os en situation med mere normale tilstande, kan arbejdsgiverne ikke bare vælge og vrage blandt arbejdsløse. Og det er positivt. For det betyder, at vi nu har en enestående mulighed for at få alle med.

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom i FH

Kapacitetsgrænsen har flyttet sig opad. Og gør det stadig. Det betyder også, at grænsen for en potentiel overophedning af økonomien rykker sig.

Det skyldes ikke mindst, at der kommer mange ind på arbejdsmarkedet i disse år. Arbejdsstyrken stiger kraftigt. Faktisk er beskæftigelsen i dette opsving nærmest steget synkront med den øgede arbejdsstyrke. Der har med andre ord været plads til den stigende beskæftigelse.

Enestående mulighed for at få alle med

Med udsigt til en fortsat udvidelse af arbejdsstyrken de kommende år er der også potentiale for yderligere stigninger i beskæftigelsen. Da aktiviteten begyndte at stige i begyndelsen af opsvinget, var der mange ledige hænder, og virksomhederne kunne forholdsvis nemt og hurtigt finde kvalificerede medarbejdere.

Nu, hvor vi nærmer os en situation med mere normale tilstande, kan arbejdsgiverne ikke bare vælge og vrage blandt arbejdsløse. Og det er positivt. For det betyder, at vi nu har en enestående mulighed for at få alle med.

Men det kræver, at virksomhederne tænder det lange lys, og på den måde åbner dørene for de arbejdsløse, der er længere væk fra at opfylde kravene til stillingerne, end arbejdsgiverne typisk har været vant til i det sidste årti, hvor der har været massevis af ledige hænder.

Virksomhederne kan selv være med til at sikre, at vi får flyttet normaltemperaturen på arbejdsmarkedet længere op. Så arbejdsløse medborgere, der har svært ved at blive en del af arbejdsfællesskabet, får en ny chance.

Kontakt

    Ved at investere i medarbejdere, i opkvalificering og uddannelse. På den måde baner vi vejen for, at dansk økonomi forbliver sund i mange år endnu. Med høj beskæftigelse, vækst og velstand, der kommer alle til gavn.

    Læs mere om beskæftigelse på fho.dk

    Indlægget er bragt på finans.dk 27.05.19