Det kan være svært at se med det blotte øje, men mange tusinde kvinder og mænd udsættes hvert år for partnervold. Partnervold foregår oftest inden for hjemmets fire vægge, men trækker tråde langt ind i arbejdslivet.

Vi ved, at kvinder som lever i et parforhold med trusler, krænkelser og dominans oftere oplever koncentrationsbesvær på arbejdet og har flere sygemeldinger end deres kollegaer.


Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Partnervold koster samfundet en halv milliard

Partnervold er derfor et problem, som har alvorlige konsekvenser. Ikke blot for voldsofrene, men også for arbejdspladsen og for det danske samfundet som helhed.

Ifølge en undersøgelse fra 2010 koster partnervold danske arbejdspladser i omegnen af 30 mio. kr. om året i produktionstab.

Mens de samlede samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder løber op i ca. en halv mia. kr.  Af både økonomiske og sociale årsager skal chefer og kollegaer derfor blive bedre til at spotte og hjælpe ofre for partnervold.

Partnervold er et tabu, som er enormt svært at bryde. Basal viden om vold hos ledelsen og enkelte procedurer, før akutsituationen opstår, kan være afgørende for om medarbejderen finder mod til at bryde med volden.


Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Gode råd til at hjælpe ofre for partnervold 

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danner har udarbejdet en pjece, som skal ruste arbejdspladser bedre til at håndtere partnervold.

De to organisationer er nemlig enige om, at arbejdspladsen kan være en aktiv medspiller til at hjælpe en voldsudsat kollega ud af partnervold og med at fastholde sit arbejde.

Partnervold er et tabu, som er enormt svært at bryde. Basal viden om vold hos ledelsen og enkelte procedurer, før akutsituationen opstår, kan være afgørende for om medarbejderen finder mod til at bryde med volden. Det handler også om at skabe en kultur, hvor ledere og kolleger kan agere, hvis de har mistanke om at en medarbejder er udsat for vold i hjemmet,” udtaler Lisbeth Jessen, direktør i Danner

Den fælles pjece om partnervold kan rekvireres hos FH og en digital version af pjecen kan hentes her: Link til pjece.