I dag skyder Fagbevægelsens Hovedorganisation en EU-kampagne i gang.

Den hedder ’Lønmodtagernes EU’, og har to formål.

Følg med på fho.dk/eu

Se FH’s film, holdningspapirer og få svar på hvad spidskandidaterne mener om social dumping, arbejdsmiljø og international skattesnyd på fho.dk/eu

Først skal vi få flere lønmodtagere til at stemme til Europaparlamentsvalget d. 26. maj. For hvis vi vil have et mere socialt Europa som bekæmper skattesnyd, social dumping og forbedrer vores arbejdsmiljø – ja, så må folk møde op og stemme på de partier, der vil gøre noget ved disse udfordringer.

EU har kapaciteten til at hjælpe mange lønmodtagere

EU har kapaciteten til at hjælpe mange lønmodtagere, hvis altså EU-parlamentarikerne engagerer sig i vores dagsordener.

Men vi ønsker også at mane et par myter i jorden. Eksempelvis bidrager EU-borgere mere til den danske statskasse end de modtager i velfærdsydelser ifølge en rapport, som Tænketanken Europa har lavet for Fagbevægelsens Hovedorganisation, og som blev offentliggjort i mandags. Læs rapporten: Hvordan påvirker EU velfærden i Danmark. [

Alene i 2018 estimeres det, at Danmark tjente 6,4 milliarder kroner på, at europæiske borgere arbejdede i landet, når man modregner velfærdsydelser. Altså 6,4 milliarder kroner mere til velfærd.

EUs indre marked bidrager med 164 mia. årligt til BNP

Og når nogen ønsker at overbevise vælgerne om et DAXIT – ja, så skylder de jo også at svare på, hvordan Danmark skal klare sig uden de ca. 164 milliarder kroner, som EU’s indre marked årligt bidrager med til vores BNP.

Det er jo væsentlige pointer, som vælgerne bør forholde sig til, inden de sætter deres kryds d. 26. maj.  

Men alt er jo ikke kun fryd og gammen. Vi har stadig udfordringer med social dumpning, skattesnyd og dårligt arbejdsmiljø i Europa.

Derfor handler anden del af vores kampagne om at gøre EP-kandidaterne opmærksomme på de dagsordener, som lønmodtagerne finder vigtige og som giver dem nogle konkrete løsninger.

Hvad vil EU-politikerne konkret gøre ved skattesvindel og social dumping?

Vores mål er bl.a. at få alle partierne til at tage stilling til, hvad de konkret vil gøre for at forhindre skattesvindel, bekæmpe social dumping og forbedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø, når de smører ærmerne op i Bruxelles.

Danmark går hvert år glip af flere milliarder kroner, fordi penge flyttes til skattely inden for EU. Så det kan hurtigt blive en overskudsforretning, hvis man opruster indsatsen i EU.

Desuden har vi brug for bedre håndhævelse af de regler, som EU allerede har vedtaget. Det er helt afgørende, hvis vi skal bekæmpe social dumping og forbedre arbejdsmiljøet.

Vi har allerede mange EU-regler, der regulerer vandrende arbejdskraft, virksomheder, arbejdsmiljø etc. Men i mange medlemslande bliver de ikke ordentligt håndhævet. Så et krav fra os er, at der bliver slået hårdt ned på social dumpning.

Hos FH har vi valgt både at pege på problemerne samtidig med, at vi forærer politikerne et katalog af konkrete løsningsforslag.

Læs FHs forslag til EU-politikerne

FH peger på problemerne samtidig med, at vi forærer politikerne et katalog af konkrete løsningsforslag.

Læs alle forslagene fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Vi mener, at diskussionen om for eller imod EU er forsimplet og fejlagtig. Vi vil gerne engagere folk i, hvordan vi skridt for skridt forandrer EU i en retning, som gavner flere lønmodtagere. I kan læse vores konkret forslag her. [

Og det er med udgangspunkt i disse forslag, at vi arrangerer EU-debatter i Aarhus, Odense og København.

Vi runder hele kampagnen af d. 25. maj på Islands Brygge, hvor samtlige EU-spidskandidater deltager til en debat om lønmodtagernes EU. Den sender vi live på Facebook, så de 1,4 millioner lønmodtagere, som vi er talerør for, kan blive klogere på, hvem de vil stemme på.

Vi har i hvert fald ikke tænkt os at ligge på den lade side. Vi engagerer os, og håber, at flere danskere tager stilling til, hvilket EU de vil have.  

Bente Sorgenfrey

Vil du læse flere skarpe udmeldinger og debatindlæg

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk 13. maj 2019