Antallet af arbejdsløse steg med 500 fuldtidspersoner fra februar 2019 til marts 2019.

Arbejdsløsheden steg også lidt i februar, og samlet set er antallet af arbejdsløse tæt på uændret i 1. kvartal 2019.

Tal, grafikker og dokumentation

Læs mere: “Arbejdsløsheden står stille i øjeblikket” (PDF)

Bruttoarbejdsløsheden er nu på 103.900 fuldtidspersoner, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Arbejdsløshedsprocenten ligger uændret i forhold til februar 2019. Målt i antal er arbejdsløsheden faldet over 60.000 siden den seneste top under krisen (midten af 2012).

Faldet i arbejdsløsheden er imidlertid ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år.

Det vil også være tilfældet i de kommende år.

For tal, grafikker, fakta og dokumentation: Læs mere her: “Arbejdsløsheden står stille i øjeblikket” (PDF)

De gode tider betyder, at der er en enestående mulighed for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Men det kræver en ekstra indsats at få alle med.

Mette Hørdum Larsen, Økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Læs mere om Beskæftigelse og arbejdsløshed på fho.dk