Lige før påske gav plenarforsamlingen i Strasbourg sin sidste godkendelse til den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed. I næste måned gør Rådet det samme. Og på mandag udløber fristen for at melde sig som det land, hvor den kommende europæiske arbejdsmarkedsmyndighed skal have til huse.

Indtil videre forlyder rygterne, at flere østeuropæiske lande har budt ind, og at det formentlig bliver også bliver et østeuropæisk land, der løber med æren. Beslutningen bliver truffet af Rådet 13. juni, og så vil myndigheden være klar til at starte op i oktober. I første omgang dog i Bruxelles.

I praksis er arbejdet allerede gået i gang. I Kommissionen er en arbejdsgruppe på seks til syv personer dedikeret til arbejdet med opstarten af arbejdsmarkedsmyndigheden, der senere vil tælle omkring 140 ansatte.

Alt dette er på plads kun omkring et års tid efter, at Jean-Claude Juncker søsatte ideen med det retoriske spørgsmål; Hvis vi kan have en bankunion, hvorfor kan vi så ikke også have en arbejdskraftunion?

ELA har ingen magt
– Det er imponerende, at det har kunnet realiseres i løbet af et år. Jeg har været med til mange trilogforhandlinger, og det her har været den mest effektive, jeg har oplevet, siger Joost Korte, Generaldirektør, DG for beskæftigelse og sociale anliggender.

Når alt arbejdet med at etablere arbejdsmarkedsmyndigheden, der i daglig EU-lingo kun kaldes ved sin forkortelse ELA, er afsluttet, er det op til medlemslandene at sørge for, at ELA også bliver den løsning og hjælp, der har været brug for på det indre marked, understreger generaldirektøren.

– ELA har ingen magt. Det er reelt set kun en bygning. Den skal betragtes som en kontrolinstans og ligesom EUROPOL ikke erstatter det nationale politi, kommer ELA heller ikke til at erstatte nationale foranstaltninger. ELA kan være opsamlingsstedet for de informationer, der i dag kan være svære udveksle mellem landene på grund af sproglige, økonomiske og andre ressourcemæssige forhindringer, siger han og fortsætter:

– Det er en myndighed, der skal drives af medlemslandene, og vi har brug for forslag fra jer til, hvad de første arbejdsopgaver for ELA skal være.

Lige nu er de første arbejdsopgaver for kommissionens arbejdsgruppe at få nedsat et managementboard.

Managementboardets første opgave bliver at ansætte en direktør – indtil det falder på plads, vil der blive udpeget en kandidat fra Kommissionen til at varetage stillingen midlertidigt.