Det økonomiske opsving har givet arbejde og bedre vilkår til mange danskere i de senere år. Det er der grund til at glæde sig over.

Men titusindvis af danskere har ikke fået del i det økonomiske opsving – det gælder især dem, der i forvejen er udsatte.

Bl.a. har der været en stigning i både antallet af økonomisk fattige og uligheden i indkomst. Det viser et nyt og omfattende velfærdsindeks fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det Sociale Velfærdsindeks – en ny måde at måle velfærd

Med Det Sociale Velfærdsindeks lancerer vi i FH en ny måde at måle velfærd på, som giver et nuanceret billede af, hvordan danskerne har det – langt mere nuanceret, end de opgørelser, der bruges mest i dag, fx ledighedstal og det ugentlige indeks over aktiekurser. Det måler udviklingen siden 2010 på hele 25 forskellige områder, fx graden af økonomisk utryghed, ufrivillig deltidsbeskæftigelse, børnefattigdom og dårligt helbred.

Overordnet handler de 25 områder om helbred, tryghed, arbejdsløshed, økonomiske problemer, socialt udsatte og dårlige opvækstvilkår.

Andelen af økonomisk fattige stiger

På trods af opsvinget i dansk økonomi har udviklingen kun været positiv for 13 ud af de 25 områder, indekset måler på. Det er ikke godt nok. Bl.a. er andelen af økonomisk fattige steget de senere år. Børnefattigdommen er eksploderet – og netop børnefattigdom er en kraftig indikator for, hvor hårdt kontanthjælpsloftet slår igennem.

En anden negativ udvikling er, at danskernes økonomiske utryghed i de seneste tre-fire år vokset i forhold til dagpenge og kontanthjælp – ligesom begge ydelser i samme periode er blevet udhulet.

Det er ikke nogen overraskelse for os, at folk er økonomisk utrygge, når de oplever, at satserne for dagpenge og kontanthjælp udhules.

Økonomisk opsving skal også komme de svageste og fattigste til gode

Men det bekymrer os rigtig meget! Det skaber ikke kun stor utryghed for dem, der har allermindst – det spreder sig også som utryghed for alle lønmodtagere, hvis vi ikke længere kan stole på, at sikkerhedsnettet fanger os, hvis arbejdsløshed eller ulykke rammer.

Opsvinget i dansk økonomi burde gavne ALLE grupper i samfundet – i stedet for at nogle grupper får lov til at fortsætte ned ad slisken. Vi burde se en positiv udvikling på samtlige 25 områder i vores indeks.

Velstanden skal omfordeles

Hvis vi skal have et samfund, hvor alle er lige, rige og trygge, må politikerne træffe beslutninger om at omfordele den velstand, der bliver skabt, så alle får gavn af den.

Derfor går vi i FH nu ud med et ønske om ulighedsstop: Vi ønsker, at politikerne forpligter sig på IKKE at føre politik, der øger uligheden, som vi fx har set i en årrække med skattestop til den mere velhavende del af befolkningen.

Nedsæt ulighedskommission

Vi foreslår, at der nedsættes en ulighedskommission, som bl.a. skal evaluere konsekvensen af politikernes beslutninger og komme med konkrete bud på, hvordan vi mindsker uligheden.

Det sociale velfærdsindeks understøtter i den grad behovet for et ulighedsstop. Ved at arbejde aktivt for et ulighedsstop håber vi fremover at se en positiv udvikling på mange flere parametre i det nye velfærdsindeks.

På den måde kan vi se, om den politik, der bliver ført i Danmark, rent faktisk skaber velstand, tryghed, sundhed og udviklingsmuligheder for den enkelte dansker.

Debatindlægget er bragt på avisen.dk 06.04.19

Læs mere om “Ulighed” på fho.dk