Vi er vist mange, der river os i håret, når vi følger Brexit-debatten i det britiske parlament. Yderfløjene råber op og slår hinanden i hovedet, mens mange vælgere enten foretrækker at blive i EU eller den blødeste mulige aftale.

Vi kender tendensen herhjemme. Når de danske vælgere har stemt nej ved en folkeafstemning om EU, har EU-modstanderne krævet, at Danmark enten forlader fællesskabet eller skruer voldsomt ned for engagementet.

Og omvendt! Hvis en meningsmåling viser, at et flertal af danskerne ønsker at blive i EU, agiterer føderalisterne for, at nu bør vi gøre op med forbeholdene.

EU skal skabe bedre arbejdsmiljø
I Fagbevægelsens Hovedorganisation drømmer vi hverken om et føderalt EU eller om at komme tilbage til Kul- og Stålunionen. Vi ønsker et EU, der løser de opgaver, der giver mening at løse i fællesskab. Og dem er der mange af.

26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Et valg, der nok står i skyggen af opmærksomheden på det danske folketingsvalg. Men ikke desto mindre et valg, der har stor betydning for os her i Danmark.

I FH sætter vi fokus på de områder, der er særligt relevante for fagbevægelsens medlemmer.

Vi ønsker for eksempel, at EU bidrager til at skabe bedre arbejdsmiljø for lønmodtagerne både i Danmark og i resten af EU.

Alt for mange nedslides af dårligt arbejde. Alt for mange kommer til skade, og alt for mange steder håndhæves arbejdsmiljøreglerne ikke effektivt. Arbejdsmiljø er et område, hvor EU kan gøre en forskel.

EU kan vedtage nye nødvendige regler og håndhæve dem, så lande og virksomheder ikke konkurrerer med hinanden på dårligt arbejdsmiljø.

Skatteunddragelse og social dumping
Desuden ønsker vi, at EU får nogle muskler til at sætte effektivt ind over for de virksomheder, der søger at unddrage sig skattebetaling og dermed ikke bidrager til fællesskabet.

Vi ønsker, at virksomhederne betaler skat der, hvor de tjener pengene, for at undgå, at de penge, der skal komme os alle til gode, forsvinder i skattely via velvillige lande.

Tænk på alle de hospitaler, plejehjem med mere, vi kunne få for de penge, vi i øjeblikket går glip af på grund af skattesnyd og skattetænkning. Derudover skal der lægges en bund under selskabsskatten i EU-landene, så heller ikke dét bliver et konkurrenceparameter. Personskat skal naturligvis fortsat være et nationalt anliggende.

Endelig har vi fokus på social dumping. Vi kan og vil ikke acceptere, at de lønninger og arbejdsvilkår, vi har kæmpet for at opnå, underbydes og undergraves.

Den fri bevægelighed må aldrig blive en undskyldning for – eller årsag til – at vores arbejdsmarkedssystem udfordres, eller til at vores medlemmer får presset deres lønninger ned eller i sidste ende har sværere ved at finde jobs, de kan forsørge sig selv og deres familier med.

De sidste sager med de filippinske chauffører hos vognmanden fra Padborg eller for eksempel de mange sager inden for byggeriet viser med al ønskelig tydelighed, at det er nødvendigt at sætte ind og gentænke den fri bevægelighed, som vi selvfølgelig bakker op om.

Både skidt og kanel
På det seneste har der været fokus på udspil, der – hvis det vedtages – vil skabe store udfordringer for det danske dagpengesystem. Vi siger klart fra og nej til alle tiltag i den retning.

Samtidig er vi glade for andre udspil fra EU – for eksempel et nyt direktiv, der blandt andet beskytter de arbejdstagere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Det er et eksempel på en sag, hvor det er lykkedes os, gennem en massiv lobbyindsats og et bredt samarbejde, at finde en løsning, der både tilgodeser de mest sårbare grupper og får direktivet skruet sammen på en måde, så det harmonerer med den danske arbejdsmarkedsmodel, som vi vil værne om med næb og klør.

Der kommer både skidt og kanel fra EU. Men helt grundlæggende bakker vi i FH op om EU som det bedste grundlag for fællesskab, samarbejde og fælles løsninger på grænseoverskridende problemer.

Den eneste måde, vi kan sætte lønmodtagernes interesser lige så højt på dagsordenen som hensynet til handel og konkurrenceevne, er ved aktivt at tage stilling til, hvem vi gerne vil repræsenteres af i for eksempel Europa-Parlamentet.

Derfor vil jeg opfordre politikere og meningsdannere til at indstille skydningen fra fløjene og i stedet bakke op om den store gruppe, der gerne vil EU – et EU, der respekterer de nationale forskelle og måder at gøre tingene på.

Og så vil jeg naturligvis opfordre alle til at bruge deres stemme og sætte kryds til europaparlamentsvalget 26. maj.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk 03.03.19