”De gode tider giver mulighed for, at endnu flere kan komme i arbejde, og personer på kanten af arbejdsmarkedet kan finde fodfæste. Men behovet for en målrettet indsats er intakt, så vi sikrer, at alle mærker fremgangen”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

-Det går fortsat godt for dansk økonomi, og det smitter af på arbejdsmarkedet. Der bliver stadig skabt mange nye job hver måned, og der bliver færre arbejdsløse, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Det går fortsat godt for dansk økonomi, og det smitter af på arbejdsmarkedet. Der bliver stadig skabt mange nye job hver måned, og der bliver færre arbejdsløse

METTE HØRDUM LARSEN, ØKONOM I FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION

Arbejdsløsheden faldt med 700 personer i december 2018 og med 8.300 i løbet af 2018. Der er nu i alt 104.400 bruttoledige, svarende til 3,8 pct. af arbejdsstyrken.

Dokumentation

Læs hele FH’s notat om tallene for arbejdsløshed her (PDF):  

Kontakt: Økonom i FH, Mette Hørdum Larsen 27 29 17 37

Arbejdsløsheden falder dog ikke så meget, som den stigende beskæftigelse umiddelbart kunne tilsige. Det skyldes, at der kommer rigtig mange ind på arbejdsmarkedet i disse år. Arbejdsstyrken stiger kraftigt.

Stadig behov for indsats for at få alle med

-Der er fortsat over 100.000 registrerede ledige. Og derudover er der også nogle, som reelt er arbejdsløse, selv om de ikke indgår i denne statistik over bruttoledige. Det gælder fx dem, som har mistet dagpengeretten, og kontanthjælpsmodtagere, der ikke visiteres jobparate.

Selv om arbejdsløshedskøen er blevet noget kortere i løbet af de seneste år, er der stadig mange, der står på spring for at komme i arbejde og for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Potentialet er stort, og behovet for en målrettet indsats for at få alle med er intakt, siger Mette Hørdum Larsen.