Efter beslutningen i 2015 om at arbejde hen imod en fusion, lægger LO og FTF ud med praktisk samarbejde på det internationale område. De to organisationer opretter i 2015 et fælles internationalt udvalg og et fælles Bruxelles-kontor.

Samme år går de to organisationer i gang med et strategisk samarbejde om uddannelsespolitik. Og man gennemfører den store fælles kampagne ”Sammen skaber vi værdi” op til folketingsvalget i 2015.

Som det næste store skridt udarbejdes fælles politisk og økonomisk grundlag, fælles nye love og struktur.

Ved udgangen af 2017 ligger der et fælles uddannelsespolitisk oplæg og et grundlag for en ny hovedorganisation.

Den endelige beslutning

13. april 2018 beslutter henholdsvis LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser at danne en fælles ny hovedorganisation. De to ekstraordinære kongresser og den stiftende kongres afholdes i kongrescenteret Odeon i Odense.

LO, FTF og FH logo : Fusionen mellem LO og FTF til FH: Fagbevægelsens Hovedorganisaton

Argumenterne for en fusion blandt de to største hovedorganisationer på det danske arbejdsmarked er mange. Her er de vigtigste:

  • At danne en fælles front mod de ”gule fagforeninger”, som i stigende grad erobrer medlemmer fra de overenskomstbærende fagforeninger under LO og FTF.
  • At danne en fælles front over for arbejdsgiverne, der både på LO’s og FTF’s område i vid udstrækning centraliserer sig
  • En danne bredere ramme, der kan favne de efterhånden bredere faggrupper – fordi den tidligere skarpe opdeling mellem faglærte/ufaglærte, funktionærer og akademikere er i opbrud. 
  • At forhindre en splittelse af lønmodtagerne i privatansatte og offentligt ansatte hos hhv. LO og FTF – en splittelse, som kan svække lønmodtagerne som helhed.
  • FTF og LO arbejder allerede sammen i mange spørgsmål
  • det globaliserede arbejdsmarked giver nye, store udfordringer for den danske model