For 150 år siden, den 15. oktober 1871, stiftede Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff den danske arbejderbevægelses første landsdækkende organisation.

Med tiden voksede bevægelsen til at blive det moderne Danmarks stærkeste folkelige fællesskab. Et fællesskab, der fik afgørende indflydelse på udviklingen af arbejdsmarkedet, demokratiet og det velfærdssamfund, vi kender i dag.

I alle de organisationer, foreninger og aktiviteter, som bevægelsen skabte, er det menneskers vilje til at slå sig sammen, der har været den bærende kraft.

Men stærke fællesskaber har også brug for stærke individer.

Her fortæller vi historien om nogle af de mange enkeltpersoner, der har sat særligt aftryk på danske lønmodtageres faglige og politiske fællesskaber. De har taget ansvar, haft blik for de vigtigste kampe og drevet bevægelsen frem.

Louis Pio (1841-1894)

Louis Pio betragtes som grundlæggeren af det danske socialdemokrati. Pios arbejde for at forbedre levevilkårene for arbejderklassen markerer begyndelsen på den organiserede arbejderbevægelse i Danmark.

LÆS MERE

Helga Larsen (1884-1947)

En af de første kvindelige frontfigurer i fagbevægelsen. I 1903 blev hun valgt til kasserer i det nystiftede Kvindelige Bryggeriarbejderforbund for København og Omegn. I 1908 blev hun forbundets nye formand.

LÆS MERE

Peter Christian Knudsen (1848-1910)

Næstformand for det nystiftede DsF i 1898 – vore dages FH. Samtidig formåede han som partiformand at opbygge Socialdemokratiet som et stort landsdækkende parti.

LÆS MERE

Olivia Nielsen (1852-1910)

Hendes mangeårige fagpolitiske indsats med at organisere de kvindelige arbejdere kulminerede i 1901, hvor Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) blev dannet. Olivia Nielsen blev enstemmigt valgt som formand ved den stiftende generalforsamling

LÆS MERE

Michael Christian Lyngsie (1864-1931)

Lyngsie så nødvendigheden i at organisere de dårligst stillede af alle arbejdere; de ufaglærte og daglejerne. Foruden at blive valgt til Landstinget og Folketinget blev han i 1892 formand for det københavnske arbejderforbund.

LÆS MERE

Thorvald Stauning (1873-1942)

Thorvald Stauning fik et markant eftermæle som landsfader, da han som statsminister ledte Danmark igennem 1930’ernes svære økonomiske krise med fattigdom og høj arbejdsløshed. Han var det tyvende århundredes længst siddende statsminister i Danmark.

LÆS MERE

Marie Christensen (1871-1945)

Marie Christensen var en fremtrædende figur i kampen for tjenestepigernes rettigheder – kampen ”for at løsne Danmarks slavinders lænker”, som hun selv formulerede det. Hun cementerede sin betydning, da hun i 1904 stiftede De Samvirkende Tjenestepigeforeninger.

LÆS MERE

Jens Jensen (1859-1928)

Udlært maler fra Fyn, der blev en central og ledende figur i arbejderbevægelsen i Danmark. I 1898 lykkedes det ham at samle næsten alle fagforeninger i landet under ét landsdækkende forbund, De samvirkende Fagforbund for Danmark, DsF (det senere LO).

LÆS MERE

Inger Gamburg (1892-1979)

Som bryggeriarbejder på Tuborg stod hun i 1918 i spidsen for de kvindelige bryggeriarbejderes første strejke. Fra 1926 formand for metal- og jernindustrikvindernes afdeling helt frem til 1965. Var med til at danne Arbejderkvindernes Oplysningsforbund, som hun også blev formand for.

LÆS MERE

Hans Rasmussen (1902-1996)

Kendt som ”den stærke smed”. Blev i 1944 efter adskillige tillidsposter på arbejdspladser og i fagbevægelsen formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (det senere Dansk Metal) – en post han bestred frem til 1972.

LÆS MERE

Thomas Nielsen (1917-1992)

Som formand for LO 1967-1982 blev han en markant skikkelse i fagbevægelsen. Transformerede LO til en serviceorganisation, hvor områder som arbejdsmiljø, uddannelsesforhold og medbestemmelse supplerede det klassiske fokus på arbejdernes lønforhold.

LÆS MERE

Anker Jørgensen (1922-2016)

Anker Jørgensen er den hidtil sidste ufaglærte statsminister i Danmark. Hans anden periode som statsminister, 1975-1982, var en ”kold” og økonomisk trængt tid, men han fremstod som en folkelig politiker, der arbejdede for en stærk og samlet arbejderbevægelse.

LÆS MERE

Kirsten Stallknecht (1937-2021)

Som formand for Dansk Sygeplejeråd gennem hele 29 år omstrukturerede hun organisationen og placerede den som en stærk og synlig del af fagbevægelsen i den brede offentlighed.

LÆS MERE

Lizette Risgaard (1960-)

I 2015 blev Lizette Risgaard valgt som formand for LO, og med sammenlægning mellem LO og FTF blev hun samtidig den sidste og eneste kvindelige LO-formand. Den 1. januar 2019 blev hun den første formand for den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), hvor hun stoppede i 2023.

LÆS MERE