1871-1899

Vilkårene er barske for arbejderne i den fremstormende industri i slutningen af 1800-tallet: Ussel løn, hårdt fysisk slid og tårnhøj arbejdstid. I kampen for bedre vilkår begynder små fagforeninger at skyde frem. I 1871 samles lokale faglige sektioner i en central organisation ”Den Internationale Arbejderforening i Danmark”, og i 1898 stiftes ’De samvirkende Fagforbund’ – det senere LO.

1900-1939

En arbejdskamp blandt snedkere i 1899 ender med en storkonflikt og et forlig, der kommer til at udstikke spillereglerne for det arbejdsmarked, vi kender i dag: Septemberforliget.

En af den voksende fagbevægelses helt store sejre først i det nye århundrede er 8 timers-arbejdsdagen, som indføres i 1920. En anden vigtig milepæl er retten til ferie med løn, som indføres med ferieloven i 1938.

1940-1945

I begyndelsen af 2. verdenskrig går fagbevægelsen og Socialdemokratiet balancegang ift. den tyske besættelsesmagt. Man ønsker at holde hjulene i gang for at bekæmpe arbejdsløsheden. Men den går ikke i længden – modstanden mod samarbejdspolitikken vokser. I sommeren 1944 bryder den store folkestrejke ud.

1946-1973

I 1950’erne, 60’erne og starten af 70’erne oplever Vesteuropa et økonomisk boom uden sidestykke. Flere og flere lønmodtagere bliver ansat som funktionærer – arbejdet er i stor stil ved at rykke fra industrien til skrivebordet. Samtidig begynder opbygningen af den moderne velfærdsstat, og nye grupper af offentligt ansatte indtager arbejdsmarkedet. Og ikke mindst – kvinderne strømmer ud på arbejdsmarkedet.  

1973-1993

2018

Allerede i 2005 kommer det første konkrete forslag om at fusionere LO og FTF til én stor, stærk organisation. Ti år senere vedtager LO’s og FTF’s kongresser at arbejde hen imod en fælles hovedorganisation med tilsammen 1,3 mio. medlemmer. Fusionen vedtages i 2018, og den 1. januar 2019 slår Fagbevægelsens Hovedorganisation dørene op på Islands Brygge.

Billedserie af fotograf Jesper Ludvigsen fra FH’s stiftende kongres den 13. april 2018 i kongrescenteret Odeon i Odense.