Skæv balance i indgreb

Konflikten har været unødigt lang og uden reel forhandlingsvilje fra arbejdsgiverne på noget tidspunkt, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Arbejdsgiverne har sparet 1,3 mia. kr. på konflikten, viser FTFs tal

FTF: Ledige skal have hurtig hjælp

Folk uden arbejde skal hjælpes meget hurtigere, end de bliver i dag. Det er opfordringen fra FTF til regeringen på et møde om nytænkning af det danske beskæftigelsessystem.

Nu ligestiller loven psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Et stort flertal i Folketinget har besluttet at sidestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra i dag. Det er på tide, mener FTF, der håber på flere tiltag til at hjælpe arbejdspladser til bedre psykisk arbejdsmiljø.

Stor sejr til langvarigt syge

EU-dom giver langvarigt syge bedre sikkerhed mod fyring og ret til at gå på nedsat tid. FTF glæder sig over, at vilkårene for nogle af de dårligst stillede på arbejdsmarkedet nu kan blive forbedret.

Tusinder til demo for konfliktramte lærere

Titusinder trodsede regn og kulde for at støtte konfliktramte lærere ved stor demonstration udenfor Christiansborg torsdag. ”Lærerne er de første, hvem bliver de næste” var budskabet.

Stop det aftalte spil – NU

Den aktuelle konflikt er et skuespil, der intet har med den danske model at gøre. Drop det aftalte spil nu, og find en løsning, lyder opfordringen fra FTF’s forretningsudvalg.

Nøglen til højere dansk produktion er uddannelse

Danmarks problemer med lav produktivitet findes især i serviceerhverv rettet mod det danske marked, mens IT og finanssektor klarer sig bedre. Det konkluderer produktivitetskommissionen og peger på mere uddannelse som vejen til at øge produktiviteten. FTF bakker op.