Drop de mange krav til de offentligt ansatte om at dokumentere arbejdsprocesser. Lad medarbejderne og lederne bestemme mere selv – giv dem mere frihed til at udøve selvstændige faglige skøn. Sådan lyder det fra regeringens Produktivitetskommission, som i dag i en stor rapport kommer med sine bud på, hvordan den offentlige sektor bliver mere effektiv.
FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, er meget enig, når kommissionen peger på, at der er for meget kontrol og bureaukrati i den offentlige sektor, og at der er brug for at vise mere tillid til de ansattes faglige skøn.

Brug for tillidsreform
Kommissionens anbefalinger viser, at der at der er stærkt brug for den tillidsreform, som der lige før sommerferien blev  aftalt mellem regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked. Det mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
”De ansatte bruger alt for meget tid på bureaukrati, der ikke kommer borgerne til gode. Vores egen nye undersøgelse viser, at de offentligt ansatte FTF’ere bruger en time om dagen på at dokumentere deres arbejdsopgaver. Vi er meget enige, når kommissionen peger på, at der er for meget kontrol, og at der skal være mere plads til medarbejdernes egne faglige skøn”, siger hun.

Bente Sorgenfrey er også meget enig, når kommissionen peger på, at medarbejderne skal inddrages i arbejdet med at afbureaukratisere og effektivisere den offentlige sektor.
”Vi kan kun bakke op om, at både ledere og medarbejdere skal have flere frihedsgrader, sådan som kommissionen foreslår. Det vil give mere tid til borgerne. Det handler langt fra kun om at afskaffe stive regler, men i høj grad også om i fællesskab at udvikle nye måder at styre den offentlige sektor på”, siger hun.

Drop økonomisk smæk til kommuner og regioner
Bente Sorgenfrey roser også kommissionens anbefaling af, at man lemper den økonomiske straf til kommuner og regioner for at overskride det årlige budget.
”I dag er straffen så hård, at mange kommuner ikke bruger alle deres penge, men fyrer folk. Der er brug for en mere langsigtet økonomistyring i den offentlige sektor, sådan som kommissionen også anbefaler”, siger Bente Sorgenfrey.
Overenskomster er allerede fleksible
Produktivitetskommissionen peger på, at produktiviteten i den offentlige sektor kan øges ved at gøre overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked mere fleksible. Der skal være en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hedder det.
Her hører enigheden med FTF op – kommissionen sparker en åben dør ind, siger Bente Sorgenfrey.
”Det er en myte, at overenskomsterne er ufleksible. Det offentlige arbejdsmarked rummer stribevis af endda meget fleksible overenskomster. Problemet er, at fleksibiliteten ikke bliver brugt. I stedet for at ødelægge overenskomsterne burde man udnytte den fleksibilitet, der allerede er”, siger hun.
Et eksempel på fleksibilitet er muligheden for, at arbejdsgiver og den enkelte lønmodtager lokalt kan indgå en aftale om at overskride de 37 timer – den såkaldte plustids-aftale. Hun fremhæver også aftalen mellem KL, Danske Regioner og KTO om decentral arbejdstid, hvor man lokalt aftaler arbejdstiden.