Høring: Ændring af lov om EUD, lov om vejledning om uddannelse og erhverv etc.

Lovforslaget rummer flere positive elementer. En enklere og mere overskuelig struktur, et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø og en erhvervsuddannelse for voksne. Men mere undervisningstid på de tekniske uddannelser finansieret af lærernes forberedelsestid, mindre undervisningstid på de merkantile EUD-uddannelser og kortere grundforløb for de unge, der starter på EUD efter mere end et års pause er problematisk. Besparelserne på vejledningsområdet er yderst problematisk.

Høring over udkast til ændring af SVU-bekendtgørelsen

FTF beklager den politiske beslutning om at afskære personer med videregående uddannelse på bachelorniveau eller derover fra at kunne modtage SVU. FTF foreslår, at bekendtgørelsen skal rumme mulighed for dispensation for personer, der ikke kan bruge deres videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde eller manglende beskæftigelsesmuligheder.