Høring over udkast til ændring af SVU-bekendtgørelsen

FTF beklager den politiske beslutning om at afskære personer med videregående uddannelse på bachelorniveau eller derover fra at kunne modtage SVU. FTF foreslår, at bekendtgørelsen skal rumme mulighed for dispensation for personer, der ikke kan bruge deres videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde eller manglende beskæftigelsesmuligheder.

Lov om Danmarks Innovationsfond

Det er positivt at forenkle forsknings- og innovationssystemet, men den nye Innovationsfond er efter FTF’s opfattelse for smalt rettet mod universitetsforskning og teknologi. Fonden bør bl.a. også afspejle, at medarbejdere og brugere er mindst lige så vigtige innovationskilder.

Ændring af lov om erhvervsakademier og professionshøjskoler

FTF finder det positivt, at videngrundlaget for uddannelserne fastslås som forsknings- og udviklingsbaseret, og at akademiernes og professionshøj-skolernes forsknings- og udviklingsopgave præciseres i lovgivningen. Det er også positivt, at rådgivning om uddannelsernes kvalitet og relevans står som en tydelig opgave for uddannelsesudvalgene. FTF støtter ikke forslaget om fagligt brede uddannelsesudvalg og lægger vægt på, at der fortsat er mulighed for at organisere sig med monofaglige udvalg.

Lovforslag om Arbejdsmarkedsydelse m.m.

Lovforslaget er nødvendigt for de mange, der uden skyld mister dagpengeretten. En langsigtet løsning efter 2016 er påkrævet. Vejledningsansvaret i kommunerne om arbejdsmarkedsydelse er professionelt med erstatningsansvar. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse bør ikke udvandes i formålsparagraffen for at medvirke til medfinansiering. LBR skal sikres midler i 2014.