Udgivet: 28-01-2014

LO har den 28. januar 2014 afgivet høringssvar vedrørende udkast til dansk-tysk INTERREG 5A-program 2014-2020.

140128 Høringssvar ITERREG 5A